T.C. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlk Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İLKÖĞRETİM II. KADEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA AHLK ÖĞRENME ALANINDA KULLANILAN HADİSLERİN
DİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yüksek Lisans Tezi Kenan ŞAHİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP
Elazığ, 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çevre içi eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma - Sayfa 290
276 Üniteler Sınıf Amaç Sayısı Ünitenin Sayfa Sayısı Kitap İçindeki Oranı (%) 1. Temiz Olmalıyım 49 9 7,8 2. Yaratanı ve Yarattıklarını Sevelim 4 10 16 13,8 3. Toplumsal Görevlerimiz ve Din 58 20 17,2 4. Kötü Davranışlardan Sakınalım 65 18 15,5 5. Dostluk ve Kardeşlik 65 14 12,0 6. Din Güzel Ahlâktır 77 22 18,0...
Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde materyal kullanımı ilköğretim 6. sınıf örneği - Sayfa 1
TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ EĞİTİMİ BİLİM DALI DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ DERSLERİNDE MATERYAL KULLANIMI İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖRNEĞİ Murat AKTAÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR KONYA 2011 ...
İlköğretim ikinci kademe, müzik eğitimi dersinde 2005-2006 eğitim öğretim yılında okutulan müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların müziksel amaçlar bakımından analizi - Sayfa 69
Ahlâk Bilgisi 7 Mehmet Yavuzcan Ders Kit..-İst. İlköğretim Din Kültürü ve Dr.M.Vural-Dr.M.Ay Ahlâk Bilgisi 7 Dr.M.S.Saruhan-Dr.E.Şahin Koza Yay.Dağt. Ank. İlköğretim Din Kültürü ve A.Tekin- C.Türkeli Ahlâk Bilgisi 7 Dr.İ.Maraş Gizem Yay.- Ank. İlköğretim Din Kültürü ve Prof.Dr.A.Küçük- Ahlâk Bilgisi 7 Doç.M.Katar A.Ünal-A.İ.Göngör- Dr.D.Arık Tutib...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilgisi
ilköğretim
kültürü
ahlâk
ders
eğitim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlk Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İLKÖĞRETİM II. KADEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA AHLK ÖĞRENME ALANINDA KULLANILAN HADİSLERİN
DİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yüksek Lisans Tezi Kenan ŞAHİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP
Elazığ, 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php