T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARA
YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Esra UMDU
BURSA 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kenmotsu manifoldları üzerinde bazı eğrilik şartları - Sayfa 64
ÖZGEÇMİŞ 1980 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümü, Matematik Öğretmenliği programından mezun oldu. Aynı yıl, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Bursa ili, Ümitalan Köyü İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak göreve başladı. 2005 yılında U...
Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların gerçekçi matematik eğitimi ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi - Sayfa 1
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRENME ALANINDAKİ KAVRAMLARIN GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ VE YAPILANDIRMACILIK KURAMINA GÖRE BİLGİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ (DOKTORA TEZİ) Recai AKKAYA BURSA 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
eğitim
anabilim
dalı
bilim
matematik


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARA
YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Esra UMDU
BURSA 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php