1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ YETERLİKLERİNE
İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI (KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ)
EZGİ GÖL
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. TUNCER BÜLBÜL
EDİRNE, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim yönetimi kitaplarının yönetim psikolojisi alanı açısından değerlendirilmesi - Sayfa 1
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı EĞİTİM YÖNETİMİ KİTAPLARININ YÖNETİM PSİKOLOJİSİ ALANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güzün İĞCİ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. E. Arzu ORAL Sivas Eylül 2009 ...
18-25 yaş arası işitme engelli sporcuların stres ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi - Sayfa 121
108 Acar, KAYNAKÇA Hülya., (2006). Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Stilleri Ve Bu Çatışma Yönetim Stillerinin Öğretmenlerin Stres Düzeylerine Etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı. Ağlamaz, Turabi., (2006). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Puanlarının Kendini Açma Davranışı, Okul Tü...
İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin çatışma çözme stratejilerinin karşılaştırılması(Pendik ilçesi örneği) - Sayfa 102
Kandemir,A.(2006). Ortaöğretim Okullarında Yöneticilerle Öğretmenler Arasındaki Örgütsel Çatışma ve Uzlaşma Alanları. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı. Kılıç, S. (2006) Özel Okul Öğretmenlerin Çatışma Yaklaşımları İle Çatışmayı Yönetme Stilleri. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
bilimler
enstitüsü
eğitim
bilimleri
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ YETERLİKLERİNE
İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI (KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ)
EZGİ GÖL
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. TUNCER BÜLBÜL
EDİRNE, 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php