İlköğretim okullarında görev yapan 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin 2005 öğretim programlarına ilişkin görüşleri

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN 1., 2., 3., 4. ve 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2005 ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Serkan DEMİR
SBE Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seval FER
İSTANBUL, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğreitim fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının derleme ve değerlendirmesi - Sayfa 56
Tablo 6’nın devamı Fen Ve Teknoloji Dersi Programı İle Öğretmen Kılavuzunun İçsel Olarak Değerlendirilmesi Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2006, Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi Ve 2004 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması, Yüksek Lisans ...
İlköğreitim fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının derleme ve değerlendirmesi - Sayfa 133
Bulut, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bozyılmaz, B. (2005) 4. Ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Bilim OkurYazarlığı Açısından Analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü...
Lise sosyoloji dersi öğretim programının değerlendirilmesi - Sayfa 8
JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Taha YaJar'ın Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirmesi başlıklı tezi, ..., .•7..~.1....tarihinde, aşağıdaki jüri tarafından Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir. Üye (Tez Danışmanı) : Prof. Dr. Beki...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
eğitim
üniversitesi
bilimler
tezi
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN 1., 2., 3., 4. ve 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2005 ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Serkan DEMİR
SBE Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seval FER
İSTANBUL, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php