İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikayelerin kullanılması


İkici Bölümde 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde belirttiğimiz sınırlar çerçevesinde kullanıla,bilecek hikayeler tespit edilmiştir. Tespit edilen tarihi hikayeler, edebi değerlerinden çok, dönem olayları hakkında fikir verebilecek türden seçilmiştir. Seçilen bu hikayelerin nasıl kullanılabileceği üzerine de her hikaye sonunda
açıklamalar yapılmıştır.
Üçüncü bölümde hikayelerin, gerçekten öğretime katkısı olan bir materyal olup olmadığı anket uygulanarak sorgulanmıştır. Anket sonuncunda ise tarihi hikayelerin Sosyal Bilgiler dersinde rahatlıkla kullanılabilecek, önemli bir materyal olduğuna
ulaşılmıştır.
4. Araştırmada Kullanılan Kaynaklar Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini içine alan araştırmamızda, bu döneme ait tarihi hikayeler ve hatıralar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple temel alınan kaynaklar; çeşitli hatıralardan derlenerek oluşturulan telif eser özelliğindeki kitaplar ve hatıratlardır. Bunlara örnek olarak, İsmet Miroğlu’nun “Tarihten Bir Yaprak”, Tahs.in Ünal’ın “Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi” ve Vehbi Vakkasoğlu’nun “Bir Destandır Çanakkale” verilebilir. Yararlandığımız hatırat özelliğindeki eserlere de Zağra Müftüsü Hüseyin Raci Efendinin “Zağra Müftüsünün Hatıraları” ve Kazım Karabekir’in “I. Cihan Harbine Nasıl Girdik?” adlı kitapları örnek verilebilir.
Ayrıca çalışmamızda faydalandığımız. diğer temel kitaplar da, konunun eğitim bilimi yönünden tetkikini yapan, eserlerdir. Bunlardan; Nuri Köstüklü’nün “Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi”, Veysel Sönmez’in “Sosyal Bilgiler Öğretimi” ve Cemil Öztürk ile Dursun Dilek’in editörlüğünde hazırlanan “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi” yararlandığımız es.erlerden birkaçıdır.
311. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri - Sayfa 54
39 Editörlüğünü Nevzat Yiğit’in yaptığı Yiğit, Alev, Altun, Özmen, ve Akyıldız tarafından hazırlanan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” adlı çalışmada, Yiğit, Özmen ve Akyıldız tarafından yazılan İki-Üç Boyutlu Araç-Gereçleri Hazırlama ve Uygulamalar adlı bölümde çalışma yaprağıyla ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Ayrıca bu kitapta, öğretmen teknolojisi ve öğretmen eğitimi, araç-ge...
11. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarih öğretmenlerinin edebi ürün kullanımına ilişkin görüşleri - Sayfa 94
68  Çağının tanıklığını yapma.  Dönemin özelliklerini, yaşanan zorlukları, sosyal ortamı gözler önüne serme.  Araştırıcılara kaynaklık yapma ve yurttaşlık görevini yerine getirme, yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatma.  İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatma.  Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını gözler önüne se...
Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine ve başarılarına etkisi - Sayfa 54
37 tutanakları, hükümet kayıtlan, yazışmalar, emlak kayıtları, kişisel dokümanlar, dini kitaplar ve kağıtlar, hatıratlar, edebi metinler, bilimsel ve matematiksel hesaplamalar ve kayıtlar, biyografiler, otobiyografiler, kronikler ve tarihçeler, paralar, madalyalar, taş yazıtlar, binaların, kapıların, duvarların, anıtların üstündeki yazılar, kitabeler ve diğer yazılı kanıtlar. Ata’ta göre (2002a:8...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarih
tarihi
sosyal
bilgiler
eser
materyal


11. SAYFA ICERIGI

İkici Bölümde 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde belirttiğimiz sınırlar çerçevesinde kullanıla,bilecek hikayeler tespit edilmiştir. Tespit edilen tarihi hikayeler, edebi değerlerinden çok, dönem olayları hakkında fikir verebilecek türden seçilmiştir. Seçilen bu hikayelerin nasıl kullanılabileceği üzerine de her hikaye sonunda
açıklamalar yapılmıştır.
Üçüncü bölümde hikayelerin, gerçekten öğretime katkısı olan bir materyal olup olmadığı anket uygulanarak sorgulanmıştır. Anket sonuncunda ise tarihi hikayelerin Sosyal Bilgiler dersinde rahatlıkla kullanılabilecek, önemli bir materyal olduğuna
ulaşılmıştır.
4. Araştırmada Kullanılan Kaynaklar Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini içine alan araştırmamızda, bu döneme ait tarihi hikayeler ve hatıralar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple temel alınan kaynaklar; çeşitli hatıralardan derlenerek oluşturulan telif eser özelliğindeki kitaplar ve hatıratlardır. Bunlara örnek olarak, İsmet Miroğlu’nun “Tarihten Bir Yaprak”, Tahs.in Ünal’ın “Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi” ve Vehbi Vakkasoğlu’nun “Bir Destandır Çanakkale” verilebilir. Yararlandığımız hatırat özelliğindeki eserlere de Zağra Müftüsü Hüseyin Raci Efendinin “Zağra Müftüsünün Hatıraları” ve Kazım Karabekir’in “I. Cihan Harbine Nasıl Girdik?” adlı kitapları örnek verilebilir.
Ayrıca çalışmamızda faydalandığımız. diğer temel kitaplar da, konunun eğitim bilimi yönünden tetkikini yapan, eserlerdir. Bunlardan; Nuri Köstüklü’nün “Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi”, Veysel Sönmez’in “Sosyal Bilgiler Öğretimi” ve Cemil Öztürk ile Dursun Dilek’in editörlüğünde hazırlanan “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi” yararlandığımız es.erlerden birkaçıdır.
3

İlgili Kaynaklarsingle.php