İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikayelerin kullanılması


I.BÖLÜM
I. SOSYAL BİLGİLER ve HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİ I. 1. SOSYAL BİLGİLERİN TANIMI Sosyal Bilgilerin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlar: Sosyal Bilgiler, toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonucunda elde edilen lirik bilgiler olarak tanımlanabilir (Sönmez, 1994: 8).
Köstüklü, ilk önce sosyal bilimler kavramını açıklıyor ve bunun üzerine sosyal bilgiler mefhumunu oturtuyor. Şöyle ki: Sosyal bilimler, bilimsel bir tutumla toplumların incelendiği disiplinlerdir. “Sosyal Bilimler” dendiği vakit, fen, matematik, güzel sanatlar, felsefe disiplinlerinin dışında yer alan ve insan ve insanın oluşturduğu olguları konu alan disiplinler akla gelmelidir. İnsani veya beşeri bilimler veya davranış bilimleri olarak da sınıflandırılan bu disiplinleri; tarih, coğrafya, hukuk, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, eğitim, siyasal bilimler, antropoloji, kent planlaması vs. olarak sayabiliriz. Okul programlarında yer alan sosyal bilgiler dendiği vakit, yukarıda bahsedilen .sosyal bilimlerin her biriyle ilgili olan ama bağımsız bir alan olarak algılanan ders akla gelir (Köstüklü, 2001: 9).
Sosyal Bilgiler; ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacı ile Sosyal Bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere cemiyet hayatıyla ilgili temel beceri ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanıdır (Erden, 1997: 8)
Sosyal Bilgiler dersi, temel kültür öğelerini, birçok alandaki çalışmalardan sağlayan bulgulardan, disiplinler arası, bir yaklaşımla yoğrularak oluşturulmuş bilgileri içinde bütünleştiren; ilköğretim düzeyine ve çocuğun küresel algılama özelliğine .uygun duruma getirilmiş bir derstir (Kısakürek, 1989: 4-6).
Bu örnek tanımlar bize, Sosyal Bilgiler’in belli bir disiplin içinde, ferdin yetişmesini gaye edinen ilköğretim basamağının bir parçası olduğunu gösteriyor.
412. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim ikinci kademe öğrenci ve öğretmenlerinin Avrupa Birliği imajı - Sayfa 64
51 programlarında yer alan Sosyal Bilgiler dendiği vakit, yukarıda bahsedilen Sosyal Bilimlerin birbiriyle ilgili olan ama bağımsız bir alan olarak algılanan ders akla gelir105. Sosyal Bilgiler, toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanabilir. Toplumsal gerçek denildiğinde, toplumsal yaşamı düzenleyen her türlü etkinlik akl...
Sosyal bilgiler öğretiminde fıkraların kullanımı - Sayfa 27
BÖLÜM II 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. SOSYAL BİLGİLER VE SOSYAL BİLİMLER Sosyal bilimler, bilimsel bir tutumla toplumların incelendiği disiplinlerdir; ilgilendiği esas konu, gruplar içinde oluşan insan etkinliğidir, amaç beşeri anlayışın gelişmesidir (Köstüklü, 2003:9). Diğer bir tanıma göre sosyal bilimler, insanın insanla ve çevresiyle olan ilişkilerini inceleyen disiplinler topluluğudur (Dönmez...
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürece dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme durumları - Sayfa 28
kitle olan öğrencilere sunmaktadır. Bu çerçevede sosyal bilgiler dersine, sosyal bilimlerin pedagojik ilkeler çerçevesinde özel bir kitle olan öğrenciler için basitleştirilmiş biçimidir demek yanlış olmayacaktır (Kabapınar, 2007: 2). Bu bağlamda sosyal bilgiler, sosyal bilimlerin ürettiği bilgilerin öğrenci düzeyine göre düzenlenerek oluşturulmuş bir derstir. Köstüklü (2006: 9)’ye göre sosyal bil...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimler
sosyal
bilgiler
alan
bilimlerin
insan


12. SAYFA ICERIGI

I.BÖLÜM
I. SOSYAL BİLGİLER ve HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİ I. 1. SOSYAL BİLGİLERİN TANIMI Sosyal Bilgilerin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlar: Sosyal Bilgiler, toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonucunda elde edilen lirik bilgiler olarak tanımlanabilir (Sönmez, 1994: 8).
Köstüklü, ilk önce sosyal bilimler kavramını açıklıyor ve bunun üzerine sosyal bilgiler mefhumunu oturtuyor. Şöyle ki: Sosyal bilimler, bilimsel bir tutumla toplumların incelendiği disiplinlerdir. “Sosyal Bilimler” dendiği vakit, fen, matematik, güzel sanatlar, felsefe disiplinlerinin dışında yer alan ve insan ve insanın oluşturduğu olguları konu alan disiplinler akla gelmelidir. İnsani veya beşeri bilimler veya davranış bilimleri olarak da sınıflandırılan bu disiplinleri; tarih, coğrafya, hukuk, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, eğitim, siyasal bilimler, antropoloji, kent planlaması vs. olarak sayabiliriz. Okul programlarında yer alan sosyal bilgiler dendiği vakit, yukarıda bahsedilen .sosyal bilimlerin her biriyle ilgili olan ama bağımsız bir alan olarak algılanan ders akla gelir (Köstüklü, 2001: 9).
Sosyal Bilgiler; ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacı ile Sosyal Bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere cemiyet hayatıyla ilgili temel beceri ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanıdır (Erden, 1997: 8)
Sosyal Bilgiler dersi, temel kültür öğelerini, birçok alandaki çalışmalardan sağlayan bulgulardan, disiplinler arası, bir yaklaşımla yoğrularak oluşturulmuş bilgileri içinde bütünleştiren; ilköğretim düzeyine ve çocuğun küresel algılama özelliğine .uygun duruma getirilmiş bir derstir (Kısakürek, 1989: 4-6).
Bu örnek tanımlar bize, Sosyal Bilgiler’in belli bir disiplin içinde, ferdin yetişmesini gaye edinen ilköğretim basamağının bir parçası olduğunu gösteriyor.
4

İlgili Kaynaklarsingle.php