İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikayelerin kullanılması


1- Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama faraza laiklik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.
2- Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir. 3- Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı Pazar yapmaya başladınız. 4- En az 400 yıl Avrupa’ da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz. 5- Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise orta Avrupa ve Balkanlar’ı, Haçlı ordusuna mezar ettiler. 6- Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar. 7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslamiyet uğruna her şeyi feda etmeseydiler, İslamiyet bugün belki sadece Hicaz’da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki, Vehhabiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslamiyet’i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet’i devam ettirdi. 8- Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır. 9- Ben Türkiye’ye geldiğimde iki üniversiteniz vardı, şimdi 19 üniversite var. (O tarihte öyle idi, şimdi ise daha fazla.) 10- Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa’nın refahı ve medeniyeti
yıkılır.
. 11- Yine sizler, Avrupa’nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız (Oral, 2002: 200,2001 ).
Hikayenin Kullanılışı: 1. “Vehhabilik”, “dominyon”, “Asr-ı Saadet” terimlerini açıklayınız. 2. Profesörün altıncı maddede söylediği: “kendine benzeterek yenmek” sözünden ne anlıyorsunuz? 3. Milletler arasındaki ;düşmanlıklar sizce kalıcı mıdır?
4. Yabancı bir insandan hikayede geçen tespitleri duymak, sizd~ nasıl bir etki
bıraktı?
1624. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'deki terörizmin işsizlik üzerine etkileri - Sayfa 74
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin kuruluş yıllarında fakülte de 3'ü Türk, 5'i Alınan olmak üzere 8 Ordinaryüs Profesör bulunmaktaydı. Alınan Hocalardan birisi de Ordinaryüs Prof. Dr. Fritz Neumark idi.11 "1930 yılında Bitlerden kaçarak Türkiye'ye gelen Yahudi asıllı Alman Profesör Doktor Fritz Neumark İstanbul Üniversitesi 'nde görev yaptığı yıllarda öğrencileri ile bir gün Boğaziçi 'nd...
II. Meşrutiyet dönemi Arap milliyetçi cemiyetleri ve faaliyetleri - Sayfa 38
yeniden tartışılmaya başlanmasını, ileriki dönemlerde ise adım adım Arap Milliyetçiliği’nin doğuşunu beraberinde getirmiştir.97 1.1.4.2. Vehhabilik İslami uyanışın İslam Modernizmi’nin ardından bir diğer şekli de Vehhabilik hareketi olmuştur. Yapısal olarak daha katı bir anlayışa ve kalın çizgilere sahip olan bu hareket 1730–1731 yıllarında ortaya atıldı. Hareketin fikir babası olarak Muhammed İb...
Mehmet Akif Ersoy'un geleneksel dini anlayışa eleştirisi - Sayfa 82
görevi yerine getirecek gücü taşıyan taraftır.Akif’e göre, köylüyü düşünmek hamiyet meselesi değil, ülkenin kurtuluşu için hayat meselesidir. Akif’in eleştirdiği bir gerçek daha vardır ki, dinle asla uyuşmaz.: Gerçek bilim adamlarına değer verilmemesi. Akif,Arif Hikmet adından bir bilginin hapishanede öldüğünü duyar. Ölüm haberi,layık olduğu saygıyı uyandırmaz. Bunun üzerine Akif şöyle der: “Öyl...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

osmanlı
müslüman
gerçek
orta
islamiyet
türk


24. SAYFA ICERIGI

1- Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama faraza laiklik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.
2- Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir. 3- Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı Pazar yapmaya başladınız. 4- En az 400 yıl Avrupa’ da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz. 5- Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise orta Avrupa ve Balkanlar’ı, Haçlı ordusuna mezar ettiler. 6- Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar. 7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslamiyet uğruna her şeyi feda etmeseydiler, İslamiyet bugün belki sadece Hicaz’da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki, Vehhabiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslamiyet’i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet’i devam ettirdi. 8- Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır. 9- Ben Türkiye’ye geldiğimde iki üniversiteniz vardı, şimdi 19 üniversite var. (O tarihte öyle idi, şimdi ise daha fazla.) 10- Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa’nın refahı ve medeniyeti
yıkılır.
. 11- Yine sizler, Avrupa’nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız (Oral, 2002: 200,2001 ).
Hikayenin Kullanılışı: 1. “Vehhabilik”, “dominyon”, “Asr-ı Saadet” terimlerini açıklayınız. 2. Profesörün altıncı maddede söylediği: “kendine benzeterek yenmek” sözünden ne anlıyorsunuz? 3. Milletler arasındaki ;düşmanlıklar sizce kalıcı mıdır?
4. Yabancı bir insandan hikayede geçen tespitleri duymak, sizd~ nasıl bir etki
bıraktı?
16

İlgili Kaynaklarsingle.php