İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikayelerin kullanılması


ÖZET “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. Yüzyıllarının Öğretiminde Hatıra ve Hikayelerin Kullanılması” konulu bu araştırma ile Sosyal Bilgiler dersinde bir materyal olarak tarihi hikayelerin kullanılabileceği örneklerle ortaya konulmuştur. Bu yöntemin kullanılması ile Sosyal Bilgiler tarih konularında öğrencilerin bilgi ve kavrama seviyesinin yüksek olduğu anketle
ölçülmüştür.
SUMMARY
The aim of the study, “The Use of Stories and Memories in Teaching 19th and
zoth Centuries of Ottoman Empire in Social Science Courses in Primary Education”, is
to state that historical stories can be used cıs teaching materials. The questionnaire results approved that the level of students’ knowledge and
comprehension in Social Science Courses history subjects is high due to the usage of this method.3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim II. kademe öğrencilerinin temel derslere yönelik durumluk kaygı ve tutumlarının cinsiyet ve akademik başarılarına göre incelenmesi - Sayfa 9
SUMMARY ANALYSIS OF STATE ANXIETY AND ATTITUDE TO FUNDAMENTAL LECTURES OF THE STUDENTS WHO ARE IN MIDDLE SCHOOL WITH RESPECT TO GENDER AND ACADEMICAL ACHIEVEMENT Zeybek, Fatih Master Thesis, Department of Science, Primary Science Education Master of Science, Primary Science Education Program Supervisor: Assist. Prof. Dr. Namudar İzzet Kurbanoğlu August, 2012. 81 Pages. The aim of the study i...
İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler öğretimi coğrafya ünitelerinin işlenişinde laboratuvar ve görsel-işitsel materyal kullanımının öğrencilerin niteliksel gelişimine etkisinin değerlendirilmesi - Sayfa 3
ABSTRACT orToday teaching materials an:. as a requiremcnt for modern understan
İlköğretim 5. sınıf m.e.b. sosyal bilgiler ders kitabında yer alan görsel materyallerin incelenmesi - Sayfa 6
5 ABSTRACK Evaluation of the Visual Materials Included In Social Science Coursebooks of 5th Grade at Primary Education Tonga, Deniz MA,The Department of Social Science Teaching Thesis Consultant:Asst.Prof.Dr.Kürşat GÖKKAYA December 2007 We have seen a great deal of improvement in every field in this century. Today people has achieved many things that they weren't able to imagine fifty years a...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

that
courses
students
education
science
teaching


3. SAYFA ICERIGI

ÖZET “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. Yüzyıllarının Öğretiminde Hatıra ve Hikayelerin Kullanılması” konulu bu araştırma ile Sosyal Bilgiler dersinde bir materyal olarak tarihi hikayelerin kullanılabileceği örneklerle ortaya konulmuştur. Bu yöntemin kullanılması ile Sosyal Bilgiler tarih konularında öğrencilerin bilgi ve kavrama seviyesinin yüksek olduğu anketle
ölçülmüştür.
SUMMARY
The aim of the study, “The Use of Stories and Memories in Teaching 19th and
zoth Centuries of Ottoman Empire in Social Science Courses in Primary Education”, is
to state that historical stories can be used cıs teaching materials. The questionnaire results approved that the level of students’ knowledge and
comprehension in Social Science Courses history subjects is high due to the usage of this method.

İlgili Kaynaklarsingle.php