İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikayelerin kullanılması


taarruzun kazancı için üzerlerine faz~a düşman kuvveti çekmeye çalışmışlar daha sonra ciddi bir hücum yaparak önlerindeki setti yıkıp zafer yolunda Mecidiyeden gelen kahramanlarla birleşmişlerdir. Burada yapılan ilk hücumda Miralay Bahri Bey kolundan ağır bir yara almıştı. Komutan bu yarasını sonuna kadar askerlerinden sakladı ve zafere ulaşıncaya kadar ~endisini tedavi ettirmedi.
Aziziye istihkamındaki kanlı boğuşmada ve sonra Varık Deresi iki tarafındaki savaşta düşmanın hakikaten bel kemiğini kırılmıştı. Nitekim bundan sonra geçen uzun zaman içerisinde düşman hiçbir ciddi hareket yapmamış yalnız kendisine çeki düzen vermekle geçirmişti.
Kore’deki Türk destanından sonra memleketimize gelen NATO başkumandanı General Ricvey, Erzurum’a gitti ve Aziziye destanının son kadın kahramanı Nene Hatun ‘u ziyaret etti. Mücadeleyi bizzat kendisinden dinledi.
NATO başkumandanının tahassüslerini ifade ederken kullandığı bir cümle vardır: “Birçok miiletler kahramanlarını sadece kahramanlık sanati olan ordularının içinde ararlar ve ancak öyle bulurlar. Türklerde ise hakiki kahramanlar akla gelmeyen mütevazı köşelerinde iddiasız sakinleridir. Çünkü onlar kahramanlık iddiasında değillerdir. Buna ihtiyaçları da yoktur. Çünkü kahraman olarak yaratılmışlardır. Nene Hatun’un elini bu hisle öpüyor ve onu tanımış olmakla iftihar e~iyorum (Kutay, 1959: 7265-7273). .
Hikayenin Kullanılması: 1. “İstihkam”, “muharebe” ve ‘1~ATO” kavramlarını açıklayınız. 2. Asırlarca Osmanlı idaresinde refah içinde yaşayan Ermeniler niçin, Ruslarla bir olup Türklere saldırmıştır? 3. Türklci’in vatanlarını erkek-kadın bir arada savunmasını sağlayan sebepler nelerdir? 4. Nene Hatun kimdir? 5. Yabancı bir başkumandanın Nene Hatun’un elini öpmesi ve ona övgüler yağdırması ne anlama gelir? 6. Türk askerleri ne zaman, niçin Kore’ye gitmişlerdir? 7. Erzurumluların yerinde siz ol.saydınız aynı davranışı sergiler miydiniz?
2634. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk Basınında Kore Savaşı (1950-1952) - Sayfa 207
201 bu kahraman birliğe B Birliği denmektedir. Yani kahramanların en kahramanı olan birlik.’ ”467 8 Mart 1952 tarihli Cumhuriyet gazetesinde İngiliz yazar Rene Cutforth'un Kore Röportajları adlı kitabından alıntılar yapılmıştır. Haberin bazı kısımlarında şunlar yer almaktadır: "1950 senesinin Aralık ayında Kore'ye gönderilen bu İngiliz gazetecisi, sekiz ay cephede kalmış ve Türk tugayının savaşl...
Türkmenistan sahası destancılık geleneği ve Türkmen destanları - Sayfa 387
mähir peyda bolar erdi” (Aşırov 1954: 13-14) şeklinde tasvir edilir. Bu kadınlar, âşığına bağlı ve vefalı tiplerdir, çoğunlukla padişah kızı olmalarına rağmen aşkları uğruna her şeyden vazgeçip aşkı tercih etmişlerdir. Türkmen destanlarında sevgililer, güzel ve soylu kadınlardır. Kahraman için ulaşılması zor hedeflerdendir, ancak zor da olsa engelleri aşmayı başaran kahraman, sevgilisini elde ede...
Formül nazariyesi ve Koblandı Batır Destanı'ndaki formüller - Sayfa 42
35 Altınordu'nun yerine üç hanlık (Kırım, Kazan, Astrahan hanlıkları) kurulur. Bunların içinde de feodal anlaşmazlıklar, mücadeleler güçlenir. Bu gibi mücadeleler doğal olarak yerli halkı etkiler. Bu sırada halk bu mücadelelere karşı gelir. Halk arasında kahramanlar ortaya çıkar. Bu mücadelelerde kahramanlık gösteren kahramanlar hakkında hikaye ve destanlar söylenir. Bu savaşlarda düşman olarak K...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kahramanlık
kahraman
düşman
türk
kahramanlar
akla


34. SAYFA ICERIGI

taarruzun kazancı için üzerlerine faz~a düşman kuvveti çekmeye çalışmışlar daha sonra ciddi bir hücum yaparak önlerindeki setti yıkıp zafer yolunda Mecidiyeden gelen kahramanlarla birleşmişlerdir. Burada yapılan ilk hücumda Miralay Bahri Bey kolundan ağır bir yara almıştı. Komutan bu yarasını sonuna kadar askerlerinden sakladı ve zafere ulaşıncaya kadar ~endisini tedavi ettirmedi.
Aziziye istihkamındaki kanlı boğuşmada ve sonra Varık Deresi iki tarafındaki savaşta düşmanın hakikaten bel kemiğini kırılmıştı. Nitekim bundan sonra geçen uzun zaman içerisinde düşman hiçbir ciddi hareket yapmamış yalnız kendisine çeki düzen vermekle geçirmişti.
Kore’deki Türk destanından sonra memleketimize gelen NATO başkumandanı General Ricvey, Erzurum’a gitti ve Aziziye destanının son kadın kahramanı Nene Hatun ‘u ziyaret etti. Mücadeleyi bizzat kendisinden dinledi.
NATO başkumandanının tahassüslerini ifade ederken kullandığı bir cümle vardır: “Birçok miiletler kahramanlarını sadece kahramanlık sanati olan ordularının içinde ararlar ve ancak öyle bulurlar. Türklerde ise hakiki kahramanlar akla gelmeyen mütevazı köşelerinde iddiasız sakinleridir. Çünkü onlar kahramanlık iddiasında değillerdir. Buna ihtiyaçları da yoktur. Çünkü kahraman olarak yaratılmışlardır. Nene Hatun’un elini bu hisle öpüyor ve onu tanımış olmakla iftihar e~iyorum (Kutay, 1959: 7265-7273). .
Hikayenin Kullanılması: 1. “İstihkam”, “muharebe” ve ‘1~ATO” kavramlarını açıklayınız. 2. Asırlarca Osmanlı idaresinde refah içinde yaşayan Ermeniler niçin, Ruslarla bir olup Türklere saldırmıştır? 3. Türklci’in vatanlarını erkek-kadın bir arada savunmasını sağlayan sebepler nelerdir? 4. Nene Hatun kimdir? 5. Yabancı bir başkumandanın Nene Hatun’un elini öpmesi ve ona övgüler yağdırması ne anlama gelir? 6. Türk askerleri ne zaman, niçin Kore’ye gitmişlerdir? 7. Erzurumluların yerinde siz ol.saydınız aynı davranışı sergiler miydiniz?
26

İlgili Kaynaklarsingle.php