İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikayelerin kullanılması


Hikayenin Kullanılması: 1. l. Dünya Savaşı ‘nın sonuçları nelerdir? 2. Osmanlı Devleti savaştan hangi aniaşma ile çekilmiştir? 3. Rusya’ da 1917 yılında ihtilal olmasıyla !.Dünya Savaşı arasındaki bağlantıyı
açıklayınız
4. Savaştan sonra, Osmanlı Devleti’ni savaşa sokan Enver, Talat ve Cemal Paşalar ne yapmışlardır?
5. Sizce Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi mümkün müydü? 6. Savaş sonrası Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu nasıldır?
5967. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı öğrenme ilkelerine göre hazırlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi - Sayfa 140
Ek – 9 devam 124 MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI 2. Mondros Ateşkes Anlaşması Grup arkadaşlarınızla birlikte, Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin yıkılışı arasında ilişkiyi anlatan bir cümleyi aşağıdaki boşluğa yazınız ve bu cümleyi diğer grupların yazdıkları cümlelerle karşılaştırınız. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………...
Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi - Sayfa 257
Hedef Davranışlar Hedef Davranışlar Hedef Davranışlar Hedef Davranışlar Hedef Davranışlar Hedef Davranışlar 4. Verilen kavramların anlamlarını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme 5. Verilen kavramlarla anlamlarını bulup eşleştirme 19. Yüzyılda yapılan yenilikler ve demokratikleşme çabaları ile ilgili olgular bilgisi 1. II. Mahmut döneminde yapılan yenilikleri söyleme/yazma 2. II. Mah...
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Milli Mücadele'ye yansımaları - Sayfa 12
      İÇİNDEKİLER Özet…………………………………………….................................................…….iii Abstract………………………………………….……………..………..…...............iv Teşekkür………………………………………………………………........................v İçindekiler………………………………………………..…………..….…...............vi Giriş....................................................................................................................

67. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dünya
savaşı
osmanlı
devleti
savaş
devletini


67. SAYFA ICERIGI

Hikayenin Kullanılması: 1. l. Dünya Savaşı ‘nın sonuçları nelerdir? 2. Osmanlı Devleti savaştan hangi aniaşma ile çekilmiştir? 3. Rusya’ da 1917 yılında ihtilal olmasıyla !.Dünya Savaşı arasındaki bağlantıyı
açıklayınız
4. Savaştan sonra, Osmanlı Devleti’ni savaşa sokan Enver, Talat ve Cemal Paşalar ne yapmışlardır?
5. Sizce Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi mümkün müydü? 6. Savaş sonrası Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu nasıldır?
59

İlgili Kaynaklarsingle.php