İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikayelerin kullanılması


GİRİŞ
1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Tarih derslerinde ne öğretelim sorusu yanında, nasıl öğretelim sorusu da tartışılmaktadır. Toplumun toplam kalitesini yükseltmek düşüncesi bütün bilim dallarını ilgilendirdiği gibi “tarih” de bu meselede kendine bir yer edinmiş ve kaliteyi yükseltmek için üzerine düşeni aramaya çalışmıştır.
Sosyal Bilgiler dersi, etkin vatandaş yetiştirmeyi hedeflemiş ve bu aşamada tarih, geçmiş ile hal arasındaki bağlantıyı kurmaya, .böylece kültürün devamlılığını sağlamaya yardım eden bir kol olmuştur. İdeal böyle olmasına rağmen, tarihin ezberci karakterde öğrenilmesi ve öğretilmesi bu dersi öğrenci için yük konumuna getirmiştir.
Tarihin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için neler yapılmalıdır, sorusuna cevaplar aramak gerekmektedir. Bu cevapların ilki, tarihin ezberciJikten çıkarılması olmalıdır ve ayrlca öğrenci merkezli ders işlenilmelidir. Bu noktada dersin uygun yerlerinde, hedefe ulaşmaya yönelik hikayelerin anlatılmasının ve anlatılan hikayelerle ilgili analizlerin yapılmasının tarih öğretimini kolaylaştıracağı fikrinden hareket ediyoruz.
Tarihi hikayelerin, hatıraların anlatımı dendiğinde ise genelde modem öğretim metotları öncesi hikayeci tarihçilik akla geliyor. Ancak İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçları düşünüldüğünde; çocuğun iyi bir vatandaş olarak topluma uyum sağlamasından hareketle değer, bilinç, duyuş, sevgi, ilgi gibi öncelikleri gözeterek, hikayelerin büyük bir boşluğu dolduracağı, öğrenciyi de derse çekeceği inancını
taşımaktayız.
Yaşa göre algılama seviy.esindeki farklılıklar bilinmektedir. İşte tarihin de hikayeler yolu ile çocuk tarafından doğru yorumlanacak seviyeye indirilmesi mecburiyeti kendini hissettirmektedir. Bu dönemdeki çocukların hikayelere ilgilerinin yüksek olması ise, tarihi hikaye ve hatıralar kullanılarak dersin işlenmesiyle dersin9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim sosyal bilgiler dersinin öğretiminde hikaye anlatım yönteminin (storytelling) kullanımı - Sayfa 14
6 2. Düz Anlatlm Yöntemi: Öğretmenin bilgilerini, pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği, geleneksel bir yöntemdir (Küçükahmet. 1994: 41 ). Araştmnamn Önemi Bilindiği gibi ülkemizde öğretmen merkezli eğitim ve öğretim ağırlığını her zaman hissettirmiştir. Öğretimin öğretmen merkezli olması, onu aktif duruma girmeye zorlamış, fakat bunun da çok verimli olm...
Tarih öğretiminde mekân kullanımı ve öğretmen görüşleri: Bitlis ili örneği - Sayfa 16
GİRİŞ Tarih; amacı, kapsamı ve öğretim yöntemleri ile toplumu bilinçlendirme arzusunda olan bilim insanlarının çalışmalar yaptığı bir alan olma özelliği taşımaktadır. Tarih ve tarih öğretimi arasındaki ilişkinin günümüzde daha da önemli bir noktaya geldiğini görmekteyiz. Tarih öğretimi ile yerel tarih bilincinin kazandırılması şüphesiz ki tarih biliminin en önemli hedeflerinden birisidir. Tarih ...
İlköğretim sosyal bilgiler dersinin öğretiminde hikaye anlatım yönteminin (storytelling) kullanımı - Sayfa 11
3 Şimdiye kadar bir etkinlik olarak karşımıza çıkan hikaye anlatımının konu ile ilgili, kısa, beklenmedik sonla biten bir şekilde aktarılmasından (Sönmez, 1993: 196-199) bahsedilmiştir. Tarihsel hikayelerin anlatımı dendiğinde ise hep modern öğretim öncesi hikayeci tarih anlaşılmıştır. Oysa ki ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçlarının çocuğun iyi bir vatandaş olarak topluma uyum sağl...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

öğretim
dersi
öğrenci
ders
sosyal
bilgiler


9. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ
1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Tarih derslerinde ne öğretelim sorusu yanında, nasıl öğretelim sorusu da tartışılmaktadır. Toplumun toplam kalitesini yükseltmek düşüncesi bütün bilim dallarını ilgilendirdiği gibi “tarih” de bu meselede kendine bir yer edinmiş ve kaliteyi yükseltmek için üzerine düşeni aramaya çalışmıştır.
Sosyal Bilgiler dersi, etkin vatandaş yetiştirmeyi hedeflemiş ve bu aşamada tarih, geçmiş ile hal arasındaki bağlantıyı kurmaya, .böylece kültürün devamlılığını sağlamaya yardım eden bir kol olmuştur. İdeal böyle olmasına rağmen, tarihin ezberci karakterde öğrenilmesi ve öğretilmesi bu dersi öğrenci için yük konumuna getirmiştir.
Tarihin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için neler yapılmalıdır, sorusuna cevaplar aramak gerekmektedir. Bu cevapların ilki, tarihin ezberciJikten çıkarılması olmalıdır ve ayrlca öğrenci merkezli ders işlenilmelidir. Bu noktada dersin uygun yerlerinde, hedefe ulaşmaya yönelik hikayelerin anlatılmasının ve anlatılan hikayelerle ilgili analizlerin yapılmasının tarih öğretimini kolaylaştıracağı fikrinden hareket ediyoruz.
Tarihi hikayelerin, hatıraların anlatımı dendiğinde ise genelde modem öğretim metotları öncesi hikayeci tarihçilik akla geliyor. Ancak İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçları düşünüldüğünde; çocuğun iyi bir vatandaş olarak topluma uyum sağlamasından hareketle değer, bilinç, duyuş, sevgi, ilgi gibi öncelikleri gözeterek, hikayelerin büyük bir boşluğu dolduracağı, öğrenciyi de derse çekeceği inancını
taşımaktayız.
Yaşa göre algılama seviy.esindeki farklılıklar bilinmektedir. İşte tarihin de hikayeler yolu ile çocuk tarafından doğru yorumlanacak seviyeye indirilmesi mecburiyeti kendini hissettirmektedir. Bu dönemdeki çocukların hikayelere ilgilerinin yüksek olması ise, tarihi hikaye ve hatıralar kullanılarak dersin işlenmesiyle dersin

İlgili Kaynaklarsingle.php