T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA PULMONER ENFEKSİYONLARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Dr. Oğuzhan Sıtkı DİZDAR
UZMANLIK TEZİ
BURSA – 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA PULMONER ENFEKSİYONLARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Dr. Oğuzhan Sıtkı DİZDAR
UZMANLIK TEZİ
BURSA – 2012

İlgili Kaynaklar
single.php