T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İN VİTRO FERTİLİZASYON HASTALARINDAN ELDE EDİLEN GRANULOZA HÜCRELERİNDEKİ İNTRASELLÜLER
KALSİYUM DÜZEYİNİN VE OKSİDAN PARAMETRELERİN OOSİT KALİTESİNE VE FERTİLİZASYON ORANLARINA
ETKİSİ
Dr. Esra Nur TOLA
UZMANLIK TEZİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
DANIŞMAN Prof. Dr. M. Tamer MUNGAN
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1960-TU-09 proje numarası ile desteklenmiştir.
ISPARTA – 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Acil Servisine başvuran yetişkin travma vakalarında travma skorları ile oksidatif stres faktör düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN YETİŞKİN TRAVMA VAKALARINDA TRAVMA SKORLARI İLE OKSİDATİF STRES FAKTÖR DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Emine MARÇIL ACİL TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. N. Gökben ÇETİN “Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tara...
Topiramat ve Selenyumun PC12 Hücrelerinde Ca+2 sinyali, oksidatif stres ve hücre canlılığı üzerine etkileri - Sayfa 2
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOPİRAMAT VE SELENYUMUN PC12 HÜCRELERİNDE Ca+2 SİNYALİ, OKSİDATİF STRES VE HÜCRE CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Seden DEMİRCİ TIPTA UZMANLIK TEZİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI I. DANIŞMAN Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN II. DANIŞMAN Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 19...
Sevofluran anestezi altında turnike uygulana cerrahi artroskopi olgularda E vitaminini nötrofillerde kalsiyum sinyali ve oksidatif stres üzerine etkileri - Sayfa 2
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SEVOFLURAN ANESTEZİSİ ALTINDA TURNİKE UYGULANAN CERRAHİ ARTROSKOPİ OLGULARINDA E VİTAMİNİNİN NÖTROFİLLERDE KALSİYUM SİNYALİ VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Haci Ömer OSMANLIOĞLU ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ 1. Tez Danışmanı Doç. Dr. Lütfi YAVUZ 2. Tez Danışmanı Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU Bu tez Süleyman D...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
proje
araştırma
danışman
tezi
ısparta


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İN VİTRO FERTİLİZASYON HASTALARINDAN ELDE EDİLEN GRANULOZA HÜCRELERİNDEKİ İNTRASELLÜLER
KALSİYUM DÜZEYİNİN VE OKSİDAN PARAMETRELERİN OOSİT KALİTESİNE VE FERTİLİZASYON ORANLARINA
ETKİSİ
Dr. Esra Nur TOLA
UZMANLIK TEZİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
DANIŞMAN Prof. Dr. M. Tamer MUNGAN
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1960-TU-09 proje numarası ile desteklenmiştir.
ISPARTA – 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php