InAlN/GaN temelli yüksek elektron mobiliteli transistörlerin (HEMT) elektron ve magneto iletim özellikleri
Pınar TUNAY TAŞLI tarafından hazırlanan InAlN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON MOBİLİTELİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MAGNETO İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı

.

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Fizik Anabilim Dalı, A. Ü.
Prof. Dr. Mehmet KASAP Fizik Anabilim Dalı, G. Ü.
Prof. Dr. Veysel KUZUCU Fizik Anabilim Dalı, P. Ü.
Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Fizik Anabilim Dalı, G. Ü.
Prof. Dr. Tofig MAMMADOV Fizik Anabilim Dalı, G. Ü.

. . . . .
Tarih: 08/11/2010

Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Doktora derecesini onamıştır.

Prof. Dr. Bilal TOKLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

.2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AlGaN/GaN temelli yüksek elektron hareketlilikli transistörlerin (HEMT) elektron ve manyeto iletim özellikleri - Sayfa 2
ii Sefer Bora LİŞESİVDİN tarafından hazırlanan AlGaN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON HAREKETLİLİKLİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MANYETO İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi ola...
InxGa1-xN yarı iletkenin elektron iletim özellikleri - Sayfa 2
Abdullah YILDIZ tarafından hazırlanan “InxGa1-xN YARIİLETKENİN ELEKTRON İLETİM ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Fizik Anabilim Dalı, Ankara Üniv....
Ultraince Bariyerli GaN Temelli Çoklu yapılarda 2- Boyutlu Elektron Gazının Elektron Ve Manyeto İletim Özellikleri - Sayfa 2
Cem GÜNEŞ tarafından hazırlanan “ULTRAİNCE BARİYERLİ GaN – TEMELLİ ÇOKLUYAPILARDA 2- BOYUTLU ELEKTRON GAZININ ELEKTRON VE MANYETO İLETİM ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Sefer Bora LİŞESİVDİN Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ……………………… Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabu...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fizik
çalışma
mehmet
prof
onaylarım
olduğunu


2. SAYFA ICERIGI

Pınar TUNAY TAŞLI tarafından hazırlanan InAlN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON MOBİLİTELİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MAGNETO İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı

.

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Fizik Anabilim Dalı, A. Ü.
Prof. Dr. Mehmet KASAP Fizik Anabilim Dalı, G. Ü.
Prof. Dr. Veysel KUZUCU Fizik Anabilim Dalı, P. Ü.
Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Fizik Anabilim Dalı, G. Ü.
Prof. Dr. Tofig MAMMADOV Fizik Anabilim Dalı, G. Ü.

. . . . .
Tarih: 08/11/2010

Bu tez ile G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Doktora derecesini onamıştır.

Prof. Dr. Bilal TOKLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

.single.php