T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI
GENEL SANAT TARİHİ
GELENEKSEL AHLAT EVLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Ülkü Can KARAKUŞ Mimar
VAN- 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de sanat tarihi kuramının alımlanışı - Sayfa 6
4. Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı ve Sanat Tarihi Kuramının Gelişimi …....…. 131 4.1. Cumhuriyet Öncesi Sanat Tarihi Yazımı ve Kuramı ………....……. 134 4.1.1. Tanzimat Döneminde Sanat Tarihi Kuramı ...………….... 134 4.1.1.1. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nin Açılışı ve Sanat Tarihi Yazıcılığında Yeni Dönem ……………………………..….… 137 4.1.2. II. Meşrutiyet Döneminde Sanat Tarihi Kuramı ………….. 140 4.2. Cu...
Sanat eğitiminde çoklu zek kuramı ve kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi (ilköğretim ikinci kademe resim-iş eğitimi programı örneği ile) - Sayfa 36
1.3.1. Sanat Tarihi “Kültür mirası olarak adlandırılan eski eserlerin, tanıtılması ve öğretilmesi ile uğraşan bilim dalına "sanat tarihi" denir.”58 “Biçimsel olarak “Sanat tarihi” bir sanat yapıtının, sanatçının ve yapıtla ilişkili öteki bilgilerin incelenmesidir. Sanat tarihi, yapıtın yaratıldığı ortama bağlıdır ve yaşanan sosyo-kültürel düzen içinde yaratma sürecinin ve sanat yapıtının araştırm...
Türkiye'de sanat tarihi kuramının alımlanışı - Sayfa 143
üretilmiş olan terminolojiyle günümüz sanatının değerlendirilmesi çok da olanaklı değildir34 (Erzen, 2003: 39). Bu bölümde Türkiye’de sanat tarihi yazımı ve sanat tarihinin temel kavramlarına ilişkin yapılan çalışmalara yer verilecektir. Bu çalışmalar etrafında oluşmuş tartışma ortamı ve etkiler değerlendirilerek sanat tarihi kuramının alımlanışı tartışılacaktır. “Cumhuriyet Öncesi Sanat Tarihi K...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sanat
tarihi
genel
dalı
tezi
sosyal


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI
GENEL SANAT TARİHİ
GELENEKSEL AHLAT EVLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Ülkü Can KARAKUŞ Mimar
VAN- 2008single.php