İnfertil vakalarda ureaplasma ve mıkoplazma sıklığı ve kültür pozitif olgularda tedavi öncesi ve sonrası semen parametrelerindeki değişiklikler
T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNFERTİL VAKALARDA MYCOPLASMA VE UREAPLASMA SIKLIĞI VE KÜLTÜR POZİTİF OLGULARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI
SEMEN PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dr. Abdullah YILDIZ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI
UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yard. Doç. Dr. Kadir CEYLAN
VAN- 2007
I1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnternet destekli eğitim Internet asisted education - Sayfa 79
lblTurkceD.Text = dr("TurkceD") lblTurkceY.Text = dr("TurkceY") lblTarihD.Text = dr("TarihD") lblTarihY.Text = dr("TarihY") lblCografyaD.Text = dr("CografyaD") lblCografyaY.Text = dr("CografyaY") lblFelsefeD.Text = dr("FelsefeD") lblFelsefeY.Text = dr("FelsefeY") lblMatD.Text = dr("MatD") lblMatY.Text = dr("MatY") lblGeoD.Text = dr("GeoD") lblGeoY.Text = dr("GeoY") lblFizikD.Text = dr("Fizik...
Yenidoğan geçici takipnesi ve pnömoni ayırıcı tanısında CRP, Yüksek Duyarlıklı-CRP, Prokalsitonin ve IL-8'in karşılaştırılması - Sayfa 3
ÖNSÖZ Tezimin hazırlanmasındaki destekleri ve eğitimim sırasındaki katkılarından dolayı, başta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp’e, tez çalışmamın her aşamasında desteğini gördüğüm değerli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. A. Engin Arısoy’a, uzmanlık eğitimimdeki ilgi, katkı ve desteklerinden ötürü anabilim dalımızın diğer öğretim üyeleri Prof. Dr....
İnşaat projelerinde risklerin bulanık mantık modeli ile değerlendirilmesi - Sayfa 190
174 Proje dış riski bulanık sistemi kural tabanında, dış risk DR, politik risk DR.01, finansal risk DR.02 ve yasal-bürokratik riskler DR.03 olarak kodlanmıştır. Çizelge Ek 1.16. Proje dış riski bulanık sistemi kural tabanı Kural No EĞER 1 Eğer 2 Eğer 3 Eğer 4 Eğer 5 Eğer 6 Eğer 7 Eğer 8 Eğer 9 Eğer 10 Eğer 11 Eğer 12 Eğer 13 Eğer 14 Eğer 15 Eğer Alt Risk Grubu DR.01 Çok düşük DR.01 Düş...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yard
uzmanlık
danışman
tezi
yıldız
ceylan


1. SAYFA ICERIGI

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNFERTİL VAKALARDA MYCOPLASMA VE UREAPLASMA SIKLIĞI VE KÜLTÜR POZİTİF OLGULARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI
SEMEN PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dr. Abdullah YILDIZ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI
UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yard. Doç. Dr. Kadir CEYLAN
VAN- 2007
Isingle.php