İnorganik ve organik bileşiklerin yüksek basınç ortamında faz geçişlerinin incelenmesi ve yapay sinir ağları metodu ile simülasyonu
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNORGANİK ve ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK BASINÇ ORTAMINDA FAZ GEÇİŞLERİNİN İNCELENMESİ ve YAPAY SİNİR AĞLARI METODU ile SİMÜLASYONU
Fizikçi, Özlem İLGÜN
FBE Fizik Anabilim Dalı Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÖZCANLI (YTÜ)
İSTANBUL,20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üniversitelerin sosyoloji bölümleri dışındaki fakülte ve bölümlerinde yapılmış olan sosyoloji alanlı tezlerin tematik yorumu (1985-2004) - Sayfa 9
3.SPOR SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ TEZLER..........................................................81 3.1.Spor Sosyolojisi Alanındaki Yüksek Lisans Tezleri ............................................81 4.TURİM SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ TEZLER.......................................................82 4.1.Turizm Sosyolojisi Alanındaki Yüksek Lisans Tezleri ........................................82 4.2. Tu...
Üniversitelerin sosyoloji bölümleri dışındaki fakülte ve bölümlerinde yapılmış olan sosyoloji alanlı tezlerin tematik yorumu (1985-2004) - Sayfa 8
1.2. Ekonomi Sosyolojisi Alanındaki Doktora Tezleri...............................................51 2.ÇALIŞMA VE ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ TEZLER.......................52 2.1.Çalışma ve Endüstri Sosyolojisi Alanındaki Yüksek Lisans Tezleri ....................52 2.2. Çalışma ve Endüstri Sosyolojisi Alanındaki Doktora Tezleri..............................54 3.TÜKETİM SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ ...
Vahit Bademci'nin paradigma değişikliği üzerine bir araştırma: 'Testler değil, ölçümler güvenilirdir' - Sayfa 69
55 e. Güvenirlik Çalışmalarında Cronbach Alfa Ölçüm Güvenirlik Kestirim Yöntemi Kullanılan Tezler Ankara Üniversitesi’nde EPG bilim dalında yapılmış tezlerden 3 (%1) doktora ve 5 (%1) yüksek lisans tezi olmak üzere 8 (%2) tezde, RPD bilim dalında yapılmış tezlerden 11 (%3) doktora ve 10 (%3) yüksek lisans tezi olmak üzere 21 (%6) tezde, EY bilim dalında yapılmış tezlerden 16 (%5) doktora ve 39 (...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
tezi
üniversitesi
dalı
istanbul


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNORGANİK ve ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK BASINÇ ORTAMINDA FAZ GEÇİŞLERİNİN İNCELENMESİ ve YAPAY SİNİR AĞLARI METODU ile SİMÜLASYONU
Fizikçi, Özlem İLGÜN
FBE Fizik Anabilim Dalı Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÖZCANLI (YTÜ)
İSTANBUL,2010

İlgili Kaynaklarsingle.php