TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNE AİT BİR UYGULAMA
NADİN YOSMAYAN 07713031
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. YONCA DENİZ GÜROL
İSTANBUL 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yapı üretiminde zaman yönetiminin ürün kalitesine etkisi - Sayfa 123
[33] Çitken, P., (1998). Zaman Yönetimi ve İşletme Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [34] Toksoy, H., (2010). Toplam Kalite Yönetiminde Zaman Yönetiminin Önemi (Bir Uygulama), Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. [35] Şahmalı, A.E., (2009). “Yapım İşlerinde İnşaat Yönetimi Uygulamaları ve Sonuçları”, Tür...
Yapı projelerinin planlanmasında kullanılan bilgisayar yazılımlarının performanslarının bir proje bazında karşılaştırılması - Sayfa 94
KAYNAKLAR 82 Aladağ, Z. ve Uğurlu, I., “Proje yönetiminde kaynak dengeleme ve proje bütçesinin seçimi”, II. Ulusal Endütri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Ankara, 31-33 (1999) Chatfield C., PMP ve Johnson T., MCP, “Adım adım microsoft office project 2003”, Arkadaş Kitabevi, Ankara, 6:134-481 (2004) Çetmeli, E., “Yatırım planlamasında kritik yörünge (CPM) ve PERT metotları”, Teknik Kitaplar...
Türk inşaat sektörü ve inşaat sektörünün ülke ekonomisine etkilerinin araştırılması - Sayfa 1
T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI (MBA) İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI (MBA) TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Yüksek Lisans Tezi) Şuhudi ÇELİK İSTANBUL 2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
inşaat
tezi
sosyal
bilimler
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İNŞAAT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ: İNŞAAT SEKTÖRÜNE AİT BİR UYGULAMA
NADİN YOSMAYAN 07713031
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. YONCA DENİZ GÜROL
İSTANBUL 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php