İnsülin kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda stres faktörlerinin kan şeker regülasyonu üzerine etkisi


T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP-PSİKİYATRİ(KLİNİK PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI
İNSÜLİN KULLANAN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA STRES FAKTÖRLERİNİN KAN ŞEKER REGÜLASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
Birgül AYDIN (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Bursa-20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP-PSİKİYATRİ(KLİNİK PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI
İNSÜLİN KULLANAN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA STRES FAKTÖRLERİNİN KAN ŞEKER REGÜLASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
Birgül AYDIN (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Bursa-2005

İlgili Kaynaklar
single.php