T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
İNTERFERON ALFA TEDAVİSİ ALAN BEHÇET ÜVEİTLİ HASTALARDA ANTİ İNTERFERON ANTİKOR GELİŞİMİ VE KLİNİK YANITLA İLİŞKİSİ
(UZMANLIK TEZİ) Dr. Özlem CANDAN Prof.Dr. İlknur TUĞAL TUTKUN
İSTANBUL 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik delta hepatitli hastalarda interlökin-28 B gen polimorfizminin interferon tedavisine yanıt üzerine etkisi - Sayfa 1
I   T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK DELTA HEPATİTLİ HASTALARDA İNTERLÖKİN-28B GEN POLİMORFİZMİNİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANIT ÜZERİNE ETKİSİ Dr.Emre YILMAZ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Çetin KARACA İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi İstanbul – 2012 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

interferon
tedavisi
istanbul
üniversitesi
hastalarda
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
İNTERFERON ALFA TEDAVİSİ ALAN BEHÇET ÜVEİTLİ HASTALARDA ANTİ İNTERFERON ANTİKOR GELİŞİMİ VE KLİNİK YANITLA İLİŞKİSİ
(UZMANLIK TEZİ) Dr. Özlem CANDAN Prof.Dr. İlknur TUĞAL TUTKUN
İSTANBUL 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php