İnternet ve GSM teknolojileri kullanılarak tek sabit referans istasyonlu RTK GPS tekniğinin açık alanlarda uygulanabilirliğinin inelenmesi


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İNTERNET VE GSM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK TEK SABİT REFERANS İSTASYONLU
RTK GPS TEKNİĞİNİN AÇIK ALANLARDA UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi M.Nurullah BAHŞİ
FBE Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği Anabilim Dalı Geomatik Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. R.Gürsel HOŞBAŞ

İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kentsel alanlarda taşınmaz mal değerlemesi - Sayfa 1
*İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ MAL DEGERLEMESİ T- /Ot) <:&,O' DOKTORA TEZİ Y. Müb. Mehmet ERTAŞ Anabilim Dalı : JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ Programı : JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ HAZİRAN 2000 ...
Harita kullanımı ve harita farkındalığı - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARİTA KULLANIMI ve HARİTA FARKINDALIĞI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. M. Ekrem ALIMLI Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Programı : Jeodezi ve Fotogrametri Müh. HAZİRAN 2007 ...
Heyelanların izlenmesinde esnek hesaplama yöntemleri - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEYELANLARIN İZLENMESİNDE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ DOKTORA TEZİ Mustafa ACAR Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Programı : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ŞUBAT 2009 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fotogrametri
tezi
anabilim
jeodezi
istanbul
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İNTERNET VE GSM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK TEK SABİT REFERANS İSTASYONLU
RTK GPS TEKNİĞİNİN AÇIK ALANLARDA UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi M.Nurullah BAHŞİ
FBE Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği Anabilim Dalı Geomatik Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. R.Gürsel HOŞBAŞ

İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php