İnvajinasyon olgularında klinik, radyolojik ve tedavi bulgularının retrospektif değerlendirilmesi


T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
İNVAJİNASYON OLGULARINDA KLİNİK, RADYOLOJİK ve TEDAVİ BULGULARININ RETROSPEKTİF DEGERLENDİRİLMESİ
Dr. Şule YALÇIN UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.Arbay Özden ÇİFTÇİ
ANKARA 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
tezi
anabilim
hacettepe
dalı
ankara


1. SAYFA ICERIGI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
İNVAJİNASYON OLGULARINDA KLİNİK, RADYOLOJİK ve TEDAVİ BULGULARININ RETROSPEKTİF DEGERLENDİRİLMESİ
Dr. Şule YALÇIN UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.Arbay Özden ÇİFTÇİ
ANKARA 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php