InxGa1-xN yarı iletkenin elektron iletim özellikleri
Abdullah YILDIZ tarafından hazırlanan InxGa1-xN YARIİLETKENİN ELEKTRON İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı

.

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Fizik Anabilim Dalı, Ankara Üniv.

.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniv.

.

Prof. Dr. Tofig MAMMEDOV Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniv.

.

Prof. Dr. Bora ALKAN Fizik Müh. Anabilim Dalı, Ankara Üniv.

.

Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniv.

. Tarih: 21/02/2008

Bu tez ile Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Doktora derecesini onamıştır.

Prof. Dr. Nermin ERTAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

.2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AlGaN/GaN temelli yüksek elektron hareketlilikli transistörlerin (HEMT) elektron ve manyeto iletim özellikleri - Sayfa 2
ii Sefer Bora LİŞESİVDİN tarafından hazırlanan AlGaN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON HAREKETLİLİKLİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MANYETO İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi ola...
GaAsP/GaAs ve InGaN/GaN p-n eklem yapılarının optik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 2
Saime Şebnem ÇETİN tarafından hazırlanan “GaAsP/GaAs ve InGaN/GaN p-n Eklem Yapılarının Optik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. ...
III-V grubu güneş hücre yapılarının epitaksiyel büyütülmesi ve karakterizasyonu - Sayfa 2
Barış KINACI tarafından hazırlanan “III‒V GRUBU GÜNEŞ HÜCRE YAPILARININ EPİTAKSİYEL BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ali GENCER Fizik A...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

jürimiz
fizik
anabilim
dalı
çalışma
birliği


2. SAYFA ICERIGI

Abdullah YILDIZ tarafından hazırlanan InxGa1-xN YARIİLETKENİN ELEKTRON İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı

.

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Fizik Anabilim Dalı, Ankara Üniv.

.

Prof. Dr. Mehmet KASAP Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniv.

.

Prof. Dr. Tofig MAMMEDOV Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniv.

.

Prof. Dr. Bora ALKAN Fizik Müh. Anabilim Dalı, Ankara Üniv.

.

Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Fizik Anabilim Dalı, Gazi Üniv.

. Tarih: 21/02/2008

Bu tez ile Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Doktora derecesini onamıştır.

Prof. Dr. Nermin ERTAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

.

İlgili Kaynaklarsingle.php