Isaiah Berlin’in özgürlük düşüncesi: Negatif özgürlük pozitif özgürlük ayrımı L?idée de la liberté

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
ISAIAH BERLINİN ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ: NEGATİF ÖZGÜRLÜK – POZİTİF ÖZGÜRLÜK
AYRIMI
DOKTORA TEZİ
Alişan ÇAPAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
TEMMUZ 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı özgürlük anlayışları çerçevesinde ifade özgürlüğünün temellendirilmesi ve sınırlandırılması - Sayfa 521
SONUÇ İfade özgürlüğü hakkı temel bir insan hakkıdır ve bu hakkın temellendirilmesi, insan haklarını temellendiren tezle uyumludur. Bu çalışmada evrensel ifade özgürlüğü hakkını temellendiren insan onuruna dayalı tezin aynı zamanda ifade özgürlüğü hakkını da temellendirdiği ortaya konulmuştur. Evrensel insan hakları tezi, insanın ahlaki doğasına dayanmaktadır. Modern insan hakları anlayışının, öz...
Farklı özgürlük anlayışları çerçevesinde ifade özgürlüğünün temellendirilmesi ve sınırlandırılması - Sayfa 525
tez olan bireysel özerkliğe ve kişinin kendi kendisini gerçekleştirmesine dayalı tez; gerçekliğe dayanan tez; demokrasiye dayanan tezdir. Ne var ki, ifade özgürlüğünü destekleyen ya da temellendiren tezler yalın olarak bu üç tezden ibaret değildir. Diğer tezler genellikle belirtilen bu tezlerin bir sürümü ya da karışımı biçiminde bir görünüm sergilemektedirler. Diğer tezler, şu üç başlık altında ...
Farklı özgürlük anlayışları çerçevesinde ifade özgürlüğünün temellendirilmesi ve sınırlandırılması - Sayfa 424
İfade özgürlüğünün (gereği gibi) gerçekleşmediği bir toplum düzeni, her iki tez bakımından da demokratik olarak nitelendirilemeyecektir. Bu da her iki tezin de buluşma noktasının, demokrasi ya da demokratik toplum olduğunu göstermektedir.1076 Handyside kararında, kendi kendini gerçekleştirmeye dayanan teze de gönderme yapılmaktadır. Kararda açıkça her bir insanın gelişimi ile ifade özgürlüğü aras...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
özgürlük
negatif
pozitif
sosyal
hukuku


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
ISAIAH BERLINİN ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ: NEGATİF ÖZGÜRLÜK – POZİTİF ÖZGÜRLÜK
AYRIMI
DOKTORA TEZİ
Alişan ÇAPAN
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
TEMMUZ 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php