İşçinin özen borcu ve özen borcunu ihlalinin hukuki sonuçları


36
geri alınamadığından fiili bir durum meydana gelir. İptal edilebilirlik, kısmi butlan gibi sözleşme sakatlıklarının varlığı halinde icra edilen iş görme ediminin iadesi mümkün olmadığından ancak ileriye etkili hükümsüzlük ya da sona erme düşünülebilir. Geçerli bir sözleşmenin bulunmadığı mutlak butlan ya da yokluk halinde ise ortaya çıkan bu fiili durum çeşitli hukuki sonuçları beraberinde getirir; kimi hukukçular bu fiili durumun fiili bir sözleşme ilişkisi kurduğu ve sözleşmeye ilişkin hukuki sonuçları doğurduğu görüşündedir. Ancak, Türk-İsviçre Hukuk sisteminde fiili sözleşme müessesesini kabule ilişkin ya da onu destekler herhangi bir hüküm yoktur. Bu sebeple genel hükümlerden faydalanılabilir; hükümsüzlükle oluşan fiili durum haksız fiil, vekaletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tasfiye edilebilir. İş sözleşmesinde sadakat ve koruma yükümleri diye özetleyebileceğimiz yan borçlar ise bu tür fiili hizmet ilişkilerinde dahi bulunmakla beraber kaynakları sözleşme değil, taraflar arasındaki sosyal münasebet ile genel davranış ve dürüstlük kurallarıdır. Bu tür iş görme ilişkilerinde akdi bağ bulunmadığından özen yükümünün kaynağı dürüstlük kurallarıdır; BK m.321 doğrudan değil, kıyasen uygulanabilir.39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


39. SAYFA ICERIGI

36
geri alınamadığından fiili bir durum meydana gelir. İptal edilebilirlik, kısmi butlan gibi sözleşme sakatlıklarının varlığı halinde icra edilen iş görme ediminin iadesi mümkün olmadığından ancak ileriye etkili hükümsüzlük ya da sona erme düşünülebilir. Geçerli bir sözleşmenin bulunmadığı mutlak butlan ya da yokluk halinde ise ortaya çıkan bu fiili durum çeşitli hukuki sonuçları beraberinde getirir; kimi hukukçular bu fiili durumun fiili bir sözleşme ilişkisi kurduğu ve sözleşmeye ilişkin hukuki sonuçları doğurduğu görüşündedir. Ancak, Türk-İsviçre Hukuk sisteminde fiili sözleşme müessesesini kabule ilişkin ya da onu destekler herhangi bir hüküm yoktur. Bu sebeple genel hükümlerden faydalanılabilir; hükümsüzlükle oluşan fiili durum haksız fiil, vekaletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tasfiye edilebilir. İş sözleşmesinde sadakat ve koruma yükümleri diye özetleyebileceğimiz yan borçlar ise bu tür fiili hizmet ilişkilerinde dahi bulunmakla beraber kaynakları sözleşme değil, taraflar arasındaki sosyal münasebet ile genel davranış ve dürüstlük kurallarıdır. Bu tür iş görme ilişkilerinde akdi bağ bulunmadığından özen yükümünün kaynağı dürüstlük kurallarıdır; BK m.321 doğrudan değil, kıyasen uygulanabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php