İşçinin özen borcu ve özen borcunu ihlalinin hukuki sonuçları


nitelikleri çerçevesinde tarafların hak ve borçları, sözleşmeden beklenen asli menfaatler belirlenmelidir.
Bu çalışmada, birinci bölümde işçinin özen borcu incelenmiştir. İlk olarak iş görme edimi ve iş görme edimli sözleşmeler bakımından özen borcunun tanımı ve önemi, daha sonra ise özen borcunun iş sözleşmesindeki yansıması ve işlevi incelenmiştir.
İkinci bölümde işçinin özen borcunu ihlali kavramı ve bunun hukuki sonuçlarından bahsedildikten sonra işverenin özen borcunun ihlali halinde sahip olduğu fesih hakkı ve özen borcunun fesih sebebi niteliği incelenmiştir.5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


5. SAYFA ICERIGI

nitelikleri çerçevesinde tarafların hak ve borçları, sözleşmeden beklenen asli menfaatler belirlenmelidir.
Bu çalışmada, birinci bölümde işçinin özen borcu incelenmiştir. İlk olarak iş görme edimi ve iş görme edimli sözleşmeler bakımından özen borcunun tanımı ve önemi, daha sonra ise özen borcunun iş sözleşmesindeki yansıması ve işlevi incelenmiştir.
İkinci bölümde işçinin özen borcunu ihlali kavramı ve bunun hukuki sonuçlarından bahsedildikten sonra işverenin özen borcunun ihlali halinde sahip olduğu fesih hakkı ve özen borcunun fesih sebebi niteliği incelenmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php