İşçinin özen borcu ve özen borcunu ihlalinin hukuki sonuçları


54
üyeliğinin eski olması ya da işçinin açtığı dava veya idari şikayetin işveren aleyhine sonuçlanmaması halinde, feshin kötü niyetli yapılmadığı sonucuna varılabileceği gibi, kötü niyetli feshe karine teşkil etseler bile ileri sürülen ve varolan meşru sebep karşısında bu olguların rollerinin zayıf kalacağı düşünülebilir.
3) ÖZEN BORCU İHLALİNİN İŞVERENE SAĞLADIĞI GEÇERLİ VE HAKLI SEBEPLE FESİH HAKKI
a) ÖZEN BORCUNUN İHLALİNİN FESİH SEBEBİ NİTELİĞİ KAZANMASI
Zamanın değiştirici etkisi iş sözleşmesinin kurulduğu andaki menfaat dengesini sözleşme aleyhine bozabilir. Taraflardan kaynaklanan veya harici sebeplerle, kimi zaman taraflardan birinin borca aykırı hareketine ya da kusuruna bağlı olarak sözleşmenin devamı, sözleşme şartlarının uygulanması, sözleşmeden beklenen menfaatlerin temini maddi ve/veya manevi boyutta güçleşebilir, imkansızlaşabilir veya dürüstlük kuralları gereği taraflardan beklenilmez hale gelebilir.
Sözleşmenin kurulmasına ve ayakta kalmasına temel olan menfaat dengesini teşkil eden unsurlardan işverenin menfaat alanını ilgilendiren en önemlisi, işçiye düşen özen borcu ve işçiden beklemeye hakkı olan özen ölçüsüdür. Gerek işçinin kusurlu hareketi ile gerek işçinin sorumluluk alanındaki dahili olsun harici olsun ifa kabiliyetinin zayıflaması, kaybı veya yetersiz kalması neticesi doğuran bir hukuki olgu ile, sözleşmenin başındaki menfaat dengesi işveren aleyhine değişebilir.
Sözleşmenin dayandığı edimler ve menfaatler arası dengenin bozulması, bir başka ifadeyle işlem temelinin çökmesi neticesi doğuran bu sebepler iş sözleşmesi bakımından ifa engelleridir. İşverenin yönetim hakkı, tarafların sözleşmede esaslı değişikliğe gitmesi30, askı hali ve ücretsiz izin uygulaması31 ifa engellerini aşmakta yetersiz, maksattan uzak kalabilir,
30 İş sözleşmesinde esaslı değişiklik hakkında; Süzek, İş syf.269-270 ve 496-500; Çelik, İş Hukuku syf.193; Engin, İşletme syf.94-102 31 İş sözleşmelerinde ücretsiz izin ve askı hali uygulamaları hakkında; Süzek, İş syf.373-394, Engin, İşletme syf.105-10958. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


58. SAYFA ICERIGI

54
üyeliğinin eski olması ya da işçinin açtığı dava veya idari şikayetin işveren aleyhine sonuçlanmaması halinde, feshin kötü niyetli yapılmadığı sonucuna varılabileceği gibi, kötü niyetli feshe karine teşkil etseler bile ileri sürülen ve varolan meşru sebep karşısında bu olguların rollerinin zayıf kalacağı düşünülebilir.
3) ÖZEN BORCU İHLALİNİN İŞVERENE SAĞLADIĞI GEÇERLİ VE HAKLI SEBEPLE FESİH HAKKI
a) ÖZEN BORCUNUN İHLALİNİN FESİH SEBEBİ NİTELİĞİ KAZANMASI
Zamanın değiştirici etkisi iş sözleşmesinin kurulduğu andaki menfaat dengesini sözleşme aleyhine bozabilir. Taraflardan kaynaklanan veya harici sebeplerle, kimi zaman taraflardan birinin borca aykırı hareketine ya da kusuruna bağlı olarak sözleşmenin devamı, sözleşme şartlarının uygulanması, sözleşmeden beklenen menfaatlerin temini maddi ve/veya manevi boyutta güçleşebilir, imkansızlaşabilir veya dürüstlük kuralları gereği taraflardan beklenilmez hale gelebilir.
Sözleşmenin kurulmasına ve ayakta kalmasına temel olan menfaat dengesini teşkil eden unsurlardan işverenin menfaat alanını ilgilendiren en önemlisi, işçiye düşen özen borcu ve işçiden beklemeye hakkı olan özen ölçüsüdür. Gerek işçinin kusurlu hareketi ile gerek işçinin sorumluluk alanındaki dahili olsun harici olsun ifa kabiliyetinin zayıflaması, kaybı veya yetersiz kalması neticesi doğuran bir hukuki olgu ile, sözleşmenin başındaki menfaat dengesi işveren aleyhine değişebilir.
Sözleşmenin dayandığı edimler ve menfaatler arası dengenin bozulması, bir başka ifadeyle işlem temelinin çökmesi neticesi doğuran bu sebepler iş sözleşmesi bakımından ifa engelleridir. İşverenin yönetim hakkı, tarafların sözleşmede esaslı değişikliğe gitmesi30, askı hali ve ücretsiz izin uygulaması31 ifa engellerini aşmakta yetersiz, maksattan uzak kalabilir,
30 İş sözleşmesinde esaslı değişiklik hakkında; Süzek, İş syf.269-270 ve 496-500; Çelik, İş Hukuku syf.193; Engin, İşletme syf.94-102 31 İş sözleşmelerinde ücretsiz izin ve askı hali uygulamaları hakkında; Süzek, İş syf.373-394, Engin, İşletme syf.105-109

İlgili Kaynaklarsingle.php