İşçinin özen borcu ve özen borcunu ihlalinin hukuki sonuçları


BÖLÜM I- İŞÇİNİN ÖZEN BORCU
A) İŞ GÖRME EDİMİNİN İFASINDA İŞÇİNİN ÖZEN BORCU
1) İŞGÖRME EDİMİNE DAYANAN HUKUKİ İLİŞKİLER
Fert, hem insan olarak hem de toplumun bir parçası olarak muhtelif menfaat ve ihtiyaçlara gereksinim duyar. Ferdin şahsen sahip olduğu değerler bu ihtiyaçları ve menfaatleri gereği gibi karşılamak için eksik ve yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple fertler sahip oldukları değerleri birbirleriyle paylaşmak zorunda kalmaktadırlar. Sahip olunan bir eşya, arsa, bilgi, beceri, madde, işgücü ve örneklemelerini uzatabileceğimiz başka benzeri değerler gerek ortak hareket, gerek şahsi hareket, gerekse karşılıklı mübadele yoluyla başka değerlere çevrilerek ya da çevrilmeden sahip olanın veya başka fertlerin menfaatine sunulmaktadır. Toplumdaki fertler arası bu değerler paylaşımı, sosyal tarafının yanında hak ve adalet kavramlarının bu ilişkinin en derin boyutunu oluşturması sebebiyle hukuki bir niteliğe de sahiptir.
Emek, bu değerler içinde hem paylaşıma tabi bir üst değer hem de birbirini tamamlayan fikri veya bedeni beceri, tecrübe, kuvvet gibi çeşitli değerlerden oluşmakla bir değerler sistemidir. Tüm diğer değerlerin içinde sosyal yanı en ağır basan olmasına karşın hukuki yanı ile sosyal yanı bu kadar iç içe girmiş olan bir başka değer de yoktur. Emeğin toplum yaşamında sıklıkla yer alması ve ekonomik hayattaki önemi bu hususiyetini açıklamak için yeterli değildir. Emek sadece bir ekonomik ya da sosyal değer değildir. İnsanın manevi boyutunun bir parçası, şahsiyetini oluşturan bir unsurdur. Bir başka deyişle emek kişinin sadece malvarlığının değil, aynı zamanda şahısvarlığının da bir unsurudur. Bu ise emek kullanımı ve paylaşımı ile ilgili hukuki vakıalar ve daha dar anlamda hukuki ilişkilerden doğan meselelerin, insan ile ve onun tüm boyutları ile bağlantılı olduğu anlamına gelmektedir.
Bir evin inşasında, bir yemeğin pişirilmesinde, bir vasıtanın kullanılmasında, bir kitabın yazılmasında ve yapma, iş görme niteliğindeki tüm diğer fiillerde6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


6. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM I- İŞÇİNİN ÖZEN BORCU
A) İŞ GÖRME EDİMİNİN İFASINDA İŞÇİNİN ÖZEN BORCU
1) İŞGÖRME EDİMİNE DAYANAN HUKUKİ İLİŞKİLER
Fert, hem insan olarak hem de toplumun bir parçası olarak muhtelif menfaat ve ihtiyaçlara gereksinim duyar. Ferdin şahsen sahip olduğu değerler bu ihtiyaçları ve menfaatleri gereği gibi karşılamak için eksik ve yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple fertler sahip oldukları değerleri birbirleriyle paylaşmak zorunda kalmaktadırlar. Sahip olunan bir eşya, arsa, bilgi, beceri, madde, işgücü ve örneklemelerini uzatabileceğimiz başka benzeri değerler gerek ortak hareket, gerek şahsi hareket, gerekse karşılıklı mübadele yoluyla başka değerlere çevrilerek ya da çevrilmeden sahip olanın veya başka fertlerin menfaatine sunulmaktadır. Toplumdaki fertler arası bu değerler paylaşımı, sosyal tarafının yanında hak ve adalet kavramlarının bu ilişkinin en derin boyutunu oluşturması sebebiyle hukuki bir niteliğe de sahiptir.
Emek, bu değerler içinde hem paylaşıma tabi bir üst değer hem de birbirini tamamlayan fikri veya bedeni beceri, tecrübe, kuvvet gibi çeşitli değerlerden oluşmakla bir değerler sistemidir. Tüm diğer değerlerin içinde sosyal yanı en ağır basan olmasına karşın hukuki yanı ile sosyal yanı bu kadar iç içe girmiş olan bir başka değer de yoktur. Emeğin toplum yaşamında sıklıkla yer alması ve ekonomik hayattaki önemi bu hususiyetini açıklamak için yeterli değildir. Emek sadece bir ekonomik ya da sosyal değer değildir. İnsanın manevi boyutunun bir parçası, şahsiyetini oluşturan bir unsurdur. Bir başka deyişle emek kişinin sadece malvarlığının değil, aynı zamanda şahısvarlığının da bir unsurudur. Bu ise emek kullanımı ve paylaşımı ile ilgili hukuki vakıalar ve daha dar anlamda hukuki ilişkilerden doğan meselelerin, insan ile ve onun tüm boyutları ile bağlantılı olduğu anlamına gelmektedir.
Bir evin inşasında, bir yemeğin pişirilmesinde, bir vasıtanın kullanılmasında, bir kitabın yazılmasında ve yapma, iş görme niteliğindeki tüm diğer fiillerde

İlgili Kaynaklarsingle.php