İşçinin özen borcu ve özen borcunu ihlalinin hukuki sonuçları


70
kalan herhangi bir çözüm ya da çözülmesi gereken ve feshe sebep olan ifa engeline yol açan bir sorun ileri sürülmüyor veya durumdan böyle bir sorun anlaşılamıyorsa, esasa etkili bir eksiklikten bahsedilemeyeceğinden feshin geçerli olduğu sonucuna varmak gerekir. Diğer yandan fesih bildirimine itiraz ile ilgili İK m.20 ve geçersiz feshin sonuçlarını hükme bağlayan m.21 geçersiz feshi tanımlarken savunma alınmamasının doğrudan geçersizlik sonucunu doğuracağına ilişkin herhangi bir doğrudan ya da dolaylı ifade taşımamaktadır. Üstelik, tek taraflı bir hukuki muamelenin ve fesih gibi sözleşme kurma hakkı ile neredeyse denk nitelikte bir özgürlüğün sözleşmenin diğer tarafının katılımına bağlanması geçerlilik şartı kabul edilemez kanaatindeyiz.
Savunmanın belli bir şekil şartı yoktur, savunma istenmesi ve savunma alınması İK m.109 anlamında doğrudan hukuki sonuç doğurmaya yönelik bir irade beyanı (bildirim) de kabul edilemeyeceğinden savunma bakımından yazılılık ispat şartından bahsedilemez. Ne var ki savunmanın işverence talep edilmesi, talepte feshe konu olabilecek ifa engelinden bahsedilmesi ve işçinin bu talebe karşı tavrı olgularının ispatındaki zorluk dikkate alındığında savunmanın tüm aşamalarının yazılı şekle bağlanmasında ispat hususunda büyük fayda olduğu açıktır. Savunmada ifa engelinden bahsetmek gerekmekteyse de ortada fesih iradesi ve belki de niyeti bile bulunmadığından fesih ihtimalinden bahsetmek şart değildir.
İşçinin savunma sorulmasına karşı tavrı savunma usulünün tamam olması bakımından önem taşımaz; işçi cevap vermeyebilir, ifa engelini ve kusurunu inkar ve itiraz edebilir, kabul edebilir, mazeret veya gerekçe ileri sürebilir, işverenin kusurundan söz edebilir ya da bir başka tepki gösterebilir, ama savunma yerine gelmiştir. İşçi savunmasında ifa engelinin sebeplerinden bahsetmişse veya engelin nasıl aşılacağı ya da zayıflatılacağı hususunda yol göstermişse, ifa engelinin kendisi ile ilgili olmadığını, feshin ya da kendi gayretinin ifa engelini aşmaya yardımcı olamayacağını ifade etmişse işveren bunları dikkate almak zorundadır. İşverenin yönetim hakkını aşırı derecede kısıtlamayan çözüm yolları, makul ve gerçek öneri ve tespitler dikkate alınmalı, fesih yine de zorunlu ise veya her tür tedbir alınmasına karşın ifa engeli feshi gerekli kılıyorsa bu yola başvurmalıdır; aksi halde ifa engeli74. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


74. SAYFA ICERIGI

70
kalan herhangi bir çözüm ya da çözülmesi gereken ve feshe sebep olan ifa engeline yol açan bir sorun ileri sürülmüyor veya durumdan böyle bir sorun anlaşılamıyorsa, esasa etkili bir eksiklikten bahsedilemeyeceğinden feshin geçerli olduğu sonucuna varmak gerekir. Diğer yandan fesih bildirimine itiraz ile ilgili İK m.20 ve geçersiz feshin sonuçlarını hükme bağlayan m.21 geçersiz feshi tanımlarken savunma alınmamasının doğrudan geçersizlik sonucunu doğuracağına ilişkin herhangi bir doğrudan ya da dolaylı ifade taşımamaktadır. Üstelik, tek taraflı bir hukuki muamelenin ve fesih gibi sözleşme kurma hakkı ile neredeyse denk nitelikte bir özgürlüğün sözleşmenin diğer tarafının katılımına bağlanması geçerlilik şartı kabul edilemez kanaatindeyiz.
Savunmanın belli bir şekil şartı yoktur, savunma istenmesi ve savunma alınması İK m.109 anlamında doğrudan hukuki sonuç doğurmaya yönelik bir irade beyanı (bildirim) de kabul edilemeyeceğinden savunma bakımından yazılılık ispat şartından bahsedilemez. Ne var ki savunmanın işverence talep edilmesi, talepte feshe konu olabilecek ifa engelinden bahsedilmesi ve işçinin bu talebe karşı tavrı olgularının ispatındaki zorluk dikkate alındığında savunmanın tüm aşamalarının yazılı şekle bağlanmasında ispat hususunda büyük fayda olduğu açıktır. Savunmada ifa engelinden bahsetmek gerekmekteyse de ortada fesih iradesi ve belki de niyeti bile bulunmadığından fesih ihtimalinden bahsetmek şart değildir.
İşçinin savunma sorulmasına karşı tavrı savunma usulünün tamam olması bakımından önem taşımaz; işçi cevap vermeyebilir, ifa engelini ve kusurunu inkar ve itiraz edebilir, kabul edebilir, mazeret veya gerekçe ileri sürebilir, işverenin kusurundan söz edebilir ya da bir başka tepki gösterebilir, ama savunma yerine gelmiştir. İşçi savunmasında ifa engelinin sebeplerinden bahsetmişse veya engelin nasıl aşılacağı ya da zayıflatılacağı hususunda yol göstermişse, ifa engelinin kendisi ile ilgili olmadığını, feshin ya da kendi gayretinin ifa engelini aşmaya yardımcı olamayacağını ifade etmişse işveren bunları dikkate almak zorundadır. İşverenin yönetim hakkını aşırı derecede kısıtlamayan çözüm yolları, makul ve gerçek öneri ve tespitler dikkate alınmalı, fesih yine de zorunlu ise veya her tür tedbir alınmasına karşın ifa engeli feshi gerekli kılıyorsa bu yola başvurmalıdır; aksi halde ifa engeli

İlgili Kaynaklarsingle.php