İşçinin özen borcu ve özen borcunu ihlalinin hukuki sonuçları


72
tesiri ortadan kaldırmaz. Haklı sebep bakımından savunma alınması sadece ifa engelinin tespiti ve öğrenilmesi açısından faydalı olacaktır ki haklı sebebin mevcut olmamasından doğan sorumluluk bunu feshe dayanak yapan taraftadır. Diğer yandan haklı bir sebepten dolayı hukukun kendisine tanıdığı yetkiye dayalı olarak feshe giden ve işlem temeli aleyhine çökmüş bir hukuki ilişkiden kurtulmak isteyen işverenin savunma almamış olmasından dolayı ayrıca keyfilik karinesi altında bırakılması tutarlı kabul edilemez.76. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


76. SAYFA ICERIGI

72
tesiri ortadan kaldırmaz. Haklı sebep bakımından savunma alınması sadece ifa engelinin tespiti ve öğrenilmesi açısından faydalı olacaktır ki haklı sebebin mevcut olmamasından doğan sorumluluk bunu feshe dayanak yapan taraftadır. Diğer yandan haklı bir sebepten dolayı hukukun kendisine tanıdığı yetkiye dayalı olarak feshe giden ve işlem temeli aleyhine çökmüş bir hukuki ilişkiden kurtulmak isteyen işverenin savunma almamış olmasından dolayı ayrıca keyfilik karinesi altında bırakılması tutarlı kabul edilemez.

İlgili Kaynaklarsingle.php