Isı iletimli bir tam karıştırmalı akım tankının dinamiği ve kontroluT.C.
ANADOLU ONIVERSITESI FEN BiLiMLERi ENSTITOSO

2~SI

ISI ILETIMLI BiR TAM KARIŞTIRMALI AKIM TANKININ
DlNAMlGI VE KONTROLU
YÜKSEK LiSANS TEZi

Araş. Gör. ö. METE KOÇKAR
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

ESKiŞEHiR, 1983

T. C.
Y11kseköğretim Kurulu
J)o5iimıoa Merkt_ll1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 67
Mühendisligi, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Çevre Mühendisligi, Jeoloji Mühendisligi, Endüstri Mühendisligi, Imalat Mühendisligi, Gemi Mühendisligi, Makine Mühendisligi, Multidisipliner Mühendisligi, Okyanus Mühendisligi, Petrol Cihazlari ve Gereçleri Mekanik Madencilik ve Maden Isleme Robotik Telekomünikasyon Termodinamik Tasima Tasima Bilim ve Teknoloji Malzeme Bilimi , Biyomalzemeler Mü...
Mühendislik ve hukuk fakülteleri öğrencilerinin iletişim becerileri açısından karşılaştırılması ve iletişim becerileriyle bazı değişkenler arasındaki ilişkiler - Sayfa 140
EK-1 Türkiye’deki üniversitelerde okutulan mühendislik bölümleri 1. Bilgisayar Mühendisliği 2. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 3. Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4. Biyomedikal Mühendisliği 5. Biyomühendislik 6. Çevre Mühendisliği 7. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 8. Deniz Teknolojisi Mühendisliği 9. Deri Mühendisliği 10. Elektrik Mühendisliği 11. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1...
Türkiye, Avrupa ve ABD bağlamında mühendislik fakültelerinin sayısal analizi ve Türkiye'nin mühendis ihtiyacı - Sayfa 13
Sayfa 4.3.22. Geomatik Mühendisliği ..................................................................... 136 4.3.23. Gıda Mühendisliği ............................................................................. 138 4.3.24. Harita Mühendisliği ........................................................................... 140 4.3.25. Havacılık ve Uzay Mühendisliği ......................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mühendisliği
kimya
mühendislik
bilimleri
mete
araş


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
ANADOLU ONIVERSITESI FEN BiLiMLERi ENSTITOSO

2~SI

ISI ILETIMLI BiR TAM KARIŞTIRMALI AKIM TANKININ
DlNAMlGI VE KONTROLU
YÜKSEK LiSANS TEZi

Araş. Gör. ö. METE KOÇKAR
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

ESKiŞEHiR, 1983

T. C.
Y11kseköğretim Kurulu
J)o5iimıoa Merkt_ll

İlgili Kaynaklarsingle.php