Isırgan otu (Urtica dioica L.)’nun dimetilbenzantrasen (DMBA) uygulanan tavşanlarda hematolojik, biyokimyasal parametreler ile bazı tümör markırları üzerine etkisi.


T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ISIRGAN OTU (Urtica dioica L.)NUN DİMETİLBENZANTRASEN (DMBA) UYGULANAN TAVŞANLARDA
BİYOKİMYASAL, HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE BAZI TÜMÖR MARKIRLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Veteriner Hekim Gökhan OTO FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. İdris TÜREL
VAN-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ISIRGAN OTU (Urtica dioica L.)NUN DİMETİLBENZANTRASEN (DMBA) UYGULANAN TAVŞANLARDA
BİYOKİMYASAL, HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE BAZI TÜMÖR MARKIRLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Veteriner Hekim Gökhan OTO FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. İdris TÜREL
VAN-2007single.php