ISO 14001İN TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARI, UYGULAMADAKİ ZORLUKLAR VE BELİRSİZLİKLERİN ORTAYA KONULMASI
Dilara TURHAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK Haziran 2010



1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnternet üzerinden jeodezik noktaların koordinat ve röper bilgilerinin sunulması - Sayfa 86
Çizelge 7.1 Veri kapsamı ve biçimleri. Veri Tanımı Veri Biçimi ve Uygulamadaki İsmi İl Sınırları il_alan.shp İlçe sınırları ve merkezleri İlce_merkezleri.shp Karayolları Karayolu.shp Demiryolları Demiryolu.shp Zonguldak bölgesi nirengi noktaları Czku.shp 1/25000’lik indeksler indeks25.shp 1/100000’lik indeksler İndeks100.shp Zonguldak uydu görüntüsü ...
Vergi bilinci ve vergi uygulamaları karşısında mükellef davranışlarının tespiti: Zonguldak ili örneği - Sayfa 1
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ UYGULAMALARI KARŞISINDA MÜKELLEF DAVRANIŞLARININ TESPİTİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ Arzu Alkan Zonguldak 2009 ...
Vergi bilinci ve vergi uygulamaları karşısında mükellef davranışlarının tespiti: Zonguldak ili örneği - Sayfa 2
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ UYGULAMALARI KARŞISINDA MÜKELLEF DAVRANIŞLARININ TESPİTİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Arzu Alkan Tez Danışmanı Doç. Dr. Muhlis Bağdigen Bu çalışma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından BAP/20...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
uygulamaları
üniversitesi
tezi
yüksek
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

ISO 14001İN TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARI, UYGULAMADAKİ ZORLUKLAR VE BELİRSİZLİKLERİN ORTAYA KONULMASI
Dilara TURHAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
ZONGULDAK Haziran 2010

İlgili Kaynaklar







single.php