T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA (FİZİKİ COĞRAFYA) ANABİLİM DALI
ISPARTA İLİNDE SICAKLIK VE YAĞIŞ VERİLERİNİN TREND ANALİZİ
CİHAN ŞEN 0930223393 YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ
ISPARTA 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Isparta ovasının ziraat coğrafyası - Sayfa 195
BAYARTAN, M:  Çetin, A.: Çiçek, İ.: Doğan, M.: Doğan, N.: (2001)  ''Türkiye  Ziraatında  Su  Kullanımıyla  İlgili  Yeni  Bir  Uygulama  ‐Damlama  Sulama  Sistemi‐''  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Coğrafya  Bölümü  Coğrafya  Dergisi.,  Sayı:9.,s.139‐160.  İstanbul. (2009)-Rüzgar Enerjisi Ve Isparta İlinde Rüzgar Enerji Santralı Kuruluş Yeri SeçimiUluslararası Davraz Kongresi Bildi...
Isparta ovasının ziraat coğrafyası - Sayfa 197
Mater B.: 1998, Toprak Coğrafyası- Çantay Kitabevi Yayımı, İstanbul Sargın S.: (2004) ''Isparta Yöresinde Fiziki Çevre Faktörlerinin Yerleşme Birimleri Üzerindeki Etkisi'' Doğu Coğrafya Dergisi- Sayı:11, (375376), Erzurum. Tanoğlu, A.: ''Türkiyenin İrtifa Kuşakları'' Türk Coğrafya Dergisi-Sayı-9/10, Ankara. Temurçin, K.: Tunçdilek N.: TÜİK, Atabey Sulama Birliği: (2004), ''Is...
Demiryolu ulaşımının kentsel gelişim üzerindeki etkileri ve Isparta kenti örneklemesi - Sayfa 61
4.5. Örneklem Alanının Analizi 4.5.1. Isparta Kentine Genel Bakış Isparta kenti şekil 4.9. da görüldüğü gibi Batı Akdeniz Bölgesi’nin kuzey bölümünde yer alan, merkez ilçe dahil toplam on üç ilçeden oluşan, orta büyüklükte bir ilin merkezidir. 8933 m2’lik bir alana kuruludur ve ülke yüzölçümünün % 1,1’ni (Isparta Valiliği, 2003) kaplayan ilin güneybatısında yerleşiktir. Deprem bölgesi olan bu coğr...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

coğrafya
ısparta
sosyal
bilimler
tezi
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA (FİZİKİ COĞRAFYA) ANABİLİM DALI
ISPARTA İLİNDE SICAKLIK VE YAĞIŞ VERİLERİNİN TREND ANALİZİ
CİHAN ŞEN 0930223393 YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ
ISPARTA 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php