Isparta yöresinde farklı gruplarda sen virus sıklığı


1
1.GİRİŞ
Dünyada viral hepatitlerin % 80 den fazlası 5 virüs tarafından yapılmaktadır. Bunlar; hepatit A virüs (HAV), hepatit B virüs (HBV), hepatit C virüs (HCV), hepatit D virüs (HDV), hepatit E virüs (HEV) leridir. Akut hepatit, kronik hepatit ve siroz olgularının yaklaşık %20 sinde etken olarak yukarıda bahsedilen virüsler saptanamamaktadır. Non A non E (NANE) olarak adlandırılan bu hepatitlerden sorumlu olabileceği ileri sürülen etkenler ise son yıllarda keşfedilen hepatit G virüs (HGV), transfusion transmitted virüs (TTV), TT benzeri mini virüs (TTV like mini virus-TLMV), SANBAN virüs, YONBAN virüs, TUS01, PMV ve SEN virüsleridir.
İlk defa 1999 yılında intravenöz ilaç bağımlısı HIV ile enfekte bir hastadan yeni bir virüs izole edilmiştir. Virüse hastanın adlarının ilk harfleri olan SEN virüs adı verilmiştir. SENV tek sarmallı, helikal yapılı zarfsız, Circoviridae familyasından bir DNA virüsüdür. TTV ile yakın benzerlik göstermektedir. Sekiz genotipi tanımlanmıştır (SENV A, SENV B, SENV C, SENV D, SENV E, SENV F, SENV G, SENV H) (1, 2, 3).
Çalışmamızda bölgemizde parenteral bulaş açısından riskli bir grup olan hemodiyaliz hastaları ile sağlıklı kan donörlerinde SENV prevalansının saptanması amaçlanmıştır.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocukluk çağı kronik Hepatit B olgularında uzun süreli izlem, tedavi ve prognoz - Sayfa 16
2. GENEL BİLGİLER 2.1. HEPATİT Karaciğer parankiminde inflamasyonla seyreden hastalık tablosuna hepatit denilmektedir. Hepatit nedeni virüsler, toksinler, kimyasal maddeler, otoimmün olaylar yada bakteriler olabilir. Klinikte görülen hepatitlerin büyük çoğunluğu virüslere bağlıdır. Hepatotropik virüsler primer olarak hepatositleri infekte ederler. Pek çoğu tanımlanmıştır. Önceleri Hepatit A Vir...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hepatit
senv
kronik
virüs
viral
tanımlanmıştır


1. SAYFA ICERIGI

1
1.GİRİŞ
Dünyada viral hepatitlerin % 80 den fazlası 5 virüs tarafından yapılmaktadır. Bunlar; hepatit A virüs (HAV), hepatit B virüs (HBV), hepatit C virüs (HCV), hepatit D virüs (HDV), hepatit E virüs (HEV) leridir. Akut hepatit, kronik hepatit ve siroz olgularının yaklaşık %20 sinde etken olarak yukarıda bahsedilen virüsler saptanamamaktadır. Non A non E (NANE) olarak adlandırılan bu hepatitlerden sorumlu olabileceği ileri sürülen etkenler ise son yıllarda keşfedilen hepatit G virüs (HGV), transfusion transmitted virüs (TTV), TT benzeri mini virüs (TTV like mini virus-TLMV), SANBAN virüs, YONBAN virüs, TUS01, PMV ve SEN virüsleridir.
İlk defa 1999 yılında intravenöz ilaç bağımlısı HIV ile enfekte bir hastadan yeni bir virüs izole edilmiştir. Virüse hastanın adlarının ilk harfleri olan SEN virüs adı verilmiştir. SENV tek sarmallı, helikal yapılı zarfsız, Circoviridae familyasından bir DNA virüsüdür. TTV ile yakın benzerlik göstermektedir. Sekiz genotipi tanımlanmıştır (SENV A, SENV B, SENV C, SENV D, SENV E, SENV F, SENV G, SENV H) (1, 2, 3).
Çalışmamızda bölgemizde parenteral bulaş açısından riskli bir grup olan hemodiyaliz hastaları ile sağlıklı kan donörlerinde SENV prevalansının saptanması amaçlanmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php