İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İSTAÇ TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİNİN ATIKLARINDA BELİRLENEN AĞIR METALLERİN DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Halil İbrahim ÖZTÜRK
Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
HAZİRAN 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklar toplama, depolama ve bertaraf etme yöntemleri: - Sayfa 135
6. KAYNAKLAR Alkan, U., Cindoruk, S.S., Odaman, Y., 1999. Bursa ilinde Tıbbi Atıkların Kontrolü. Ekoloji Dergisi, Cilt 9 Sayı 33, 12–14. Anonim. 2001. Çevre ve Orman Bakanlığı Patolojik Atıklar Raporu. ÇOB Yayını, 68s. Ankara. Anonim-1. 2006. Tıbbi Atıkların Yakılması ve Ortaya Çıkan Sorunlar Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Atıklar Yakma Fırını, 13s. Antalya. Apaydın, Ö., 2004. Tranzon Şehri için Ka...
Bioreaktör depolama alanlarında sızıntı suyu geri devrinin, atık boyutunun, havalandırmanın ve havalandırma yönünün atık stabilizasyonuna etkisi - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİOREAKTÖR DEPOLAMA ALANLARINDA SIZINTI SUYU GERİ DEVRİNİN, ATIK BOYUTUNUN, HAVALANDIRMANIN VE HAVALANDIRMA YÖNÜNÜN ATIK STABİLİZASYONUNA ETKİSİ DOKTORA TEZİ Esra TINMAZ Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri Ve Mühendisliği OCAK 2009 ...
Karışık kentsel atık kompost tesisi ünitelerinde atık profilinin incelenmesi - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIK KENTSEL ATIK KOMPOST TESİSİ ÜNİTELERİNDE ATIK PROFİLİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Kadir SEZER ANABİLİM DALI: ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM: ÇEVRE BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ TEMMUZ 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
mühendisliği
çevre


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İSTAÇ TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİNİN ATIKLARINDA BELİRLENEN AĞIR METALLERİN DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Halil İbrahim ÖZTÜRK
Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
HAZİRAN 2009single.php