İstanbul Atatürk Havalimanı için uçak emisyonlarının belirlenmesi ve çevresel etkileri

2.4. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)
Küresel Isınma Potansiyeli değerleri, çeşitli sera gazlarının sera etkisini gösterme gücünün global ortalamalar şeklinde ifadesidir. Buradaki hesapta, referans seçilen bir gaza göre (CO2), birim gazın belli bir süre içinde doğrudan ve dolaylı olarak sera gazı tesiri gösterme özelliği belirlenmektedir. Referans gaz olarak seçilen gaz karbondioksitdir. Gazın kendisi eğer sera gazı ise doğrudan etki oluşturur. Orijinal gazın, sera gazı üretecek şekilde kimyasal dönüşüme girmesi veya diğer gazların atmosferik ömürlerini etkileyecek şekilde tepkime vermesi durumunda dolaylı sera gazı etkisi gösterdiği kabul edilmektedir. Herhangi bir gazın CO2 eşdeğeri cinsinden ısınmaya potansiyel etkisi, gigagram (Gg) değeri ile teragram karbondioksit eşdeğeri (Tg CO2 Eq.) arasındaki ilişki IPCC birimleri cinsinden Denklem 2.2 ile ifade edilir.

Tg CO2 Eq = (Gg gas) x (GWP) x (Tg/1000Gg)

(2.2)

Burada; Tg CO2 Eq: Karbon dioksit eşdeğerlerinin teragram cinsinden değeri Gg gas: Gigagram (1000 metric tona eşdeğer) cinsinden yakıtın miktarı GWP: Küresel Isınma Potansiyeli Tg: Teragram şeklinde ifade edilmiştir.
GWP değerleri, emisyonların etkilerinin kıyaslanması ve farklı gazların azaltılması gibi konularda fikir sahibi olunmasında yardımcı olmaktadır. IPCCye göre, küresel ısınma potansiyelleri kabaca %35 gibi bir belirsizliğe sahiptir. Özellikle atmosfer ömürleri belirlenmemiş olan gazlarda bu belirsizlik değerleri diğerlerine göre daha büyüktür. Atmosfer ömürleri izafi olarak uzun olan sera gazları (CO2, CH4, N2O, HFC gibi) atmosferde daha eşit şekilde dağılmışlardır ve sonuç olarak da küresel olarak ortalama konsantrasyonları belirlenebilmektedir. Su buharı, CO, troposfer ozonu, diğer çevre kirleticiler (NOX ve NMVOC), troposferdeki aerosoller (SO2 ürünleri ve is) gibi kısa ömürlü gazlar, konumsal olarak değişiklik göstermektedir ve bu nedenle küresel sera gazı etkilerini belirlemek güçtür. GWP değerleri genel olarak bu tip kısa ömürlü ve konumsal olarak homojen olmayan dağılım gösteren gazlar için uygulanmamaktadır (Gillenwater ve ark, 2002).
1736. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ulaştırma sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonları - Sayfa 26
Tg CO2 Eq = (Gg gas) × (GWP) × ⎛ ⎜ ⎝ Tg 1000Gg ⎞ ⎟ ⎠ (2.1) Burada; Tg CO2 Eq: Karbon dioksit eşdeğerlerinin teragram cinsinden değeri Gg gas: Gigagram (1000 metric ton’a eşdeğer) cinsinden yakıtın miktarı GWP: Küresel Isınma Potansiyeli Tg: Teragram şeklinde ifade edilmiştir. GWP değerleri, emisyonların etkilerinin kıyaslanması ve farklı gazların azaltılma...
Ulaştırma sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonları - Sayfa 25
Karbon içeren yakıtların eksik yanması sonucunda CO oluşur. Atmosferdeki doğal prosesler sonucunda CO2 şeklini alır. CO konsantrasyonları atmosferde kısa ömürlüdür ve konuma göre değişkenlik göstermektedir. [8] 2.2.8 Azot Oksitleri (NOX) Azot oksitlerin (NO ve NO2 gibi) temel iklim değişimi etkileri, doğrudan değil, dolaylı olarak yani troposferde ozon oluşmasındaki (troposfer ozonu sera gazı öze...
Karbon ayak izinin hesaplanması: Diyarbakır örneği - Sayfa 32
belirsizlik değerleri diğerlerine göre daha büyüktür. Atmosfer ömürleri izafi olarak uzun olan sera gazları (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 gibi) atmosferde daha eşit şekilde dağılmışlardır ve sonuç olarak da küresel olarak ortalama konsantrasyonları belirlenebilmektedir. Su buharı, CO, troposfer ozonu, diğer çevre kirleticiler (NOx ve NMVOC), troposferdeki aerosoller (SO2 ürünleri ve is) gibi kısa ...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

küresel
sera
karbon
atmosferde
atmosfer
gazlar


36. SAYFA ICERIGI

2.4. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)
Küresel Isınma Potansiyeli değerleri, çeşitli sera gazlarının sera etkisini gösterme gücünün global ortalamalar şeklinde ifadesidir. Buradaki hesapta, referans seçilen bir gaza göre (CO2), birim gazın belli bir süre içinde doğrudan ve dolaylı olarak sera gazı tesiri gösterme özelliği belirlenmektedir. Referans gaz olarak seçilen gaz karbondioksitdir. Gazın kendisi eğer sera gazı ise doğrudan etki oluşturur. Orijinal gazın, sera gazı üretecek şekilde kimyasal dönüşüme girmesi veya diğer gazların atmosferik ömürlerini etkileyecek şekilde tepkime vermesi durumunda dolaylı sera gazı etkisi gösterdiği kabul edilmektedir. Herhangi bir gazın CO2 eşdeğeri cinsinden ısınmaya potansiyel etkisi, gigagram (Gg) değeri ile teragram karbondioksit eşdeğeri (Tg CO2 Eq.) arasındaki ilişki IPCC birimleri cinsinden Denklem 2.2 ile ifade edilir.

Tg CO2 Eq = (Gg gas) x (GWP) x (Tg/1000Gg)

(2.2)

Burada; Tg CO2 Eq: Karbon dioksit eşdeğerlerinin teragram cinsinden değeri Gg gas: Gigagram (1000 metric tona eşdeğer) cinsinden yakıtın miktarı GWP: Küresel Isınma Potansiyeli Tg: Teragram şeklinde ifade edilmiştir.
GWP değerleri, emisyonların etkilerinin kıyaslanması ve farklı gazların azaltılması gibi konularda fikir sahibi olunmasında yardımcı olmaktadır. IPCCye göre, küresel ısınma potansiyelleri kabaca %35 gibi bir belirsizliğe sahiptir. Özellikle atmosfer ömürleri belirlenmemiş olan gazlarda bu belirsizlik değerleri diğerlerine göre daha büyüktür. Atmosfer ömürleri izafi olarak uzun olan sera gazları (CO2, CH4, N2O, HFC gibi) atmosferde daha eşit şekilde dağılmışlardır ve sonuç olarak da küresel olarak ortalama konsantrasyonları belirlenebilmektedir. Su buharı, CO, troposfer ozonu, diğer çevre kirleticiler (NOX ve NMVOC), troposferdeki aerosoller (SO2 ürünleri ve is) gibi kısa ömürlü gazlar, konumsal olarak değişiklik göstermektedir ve bu nedenle küresel sera gazı etkilerini belirlemek güçtür. GWP değerleri genel olarak bu tip kısa ömürlü ve konumsal olarak homojen olmayan dağılım gösteren gazlar için uygulanmamaktadır (Gillenwater ve ark, 2002).
17

İlgili Kaynaklarsingle.php