İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL BÖLGESİ İÇİN RÜZGAR ŞİDDETİNİN SPEKTRAL YOĞUNLUK ANALİZİ VE ÖNGÖRÜ SERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif KAYA (301081010)
Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 7 Mayıs 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 9 Haziran 2010
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Burak BARUTÇU (İTÜ) Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ (İTÜ)
Doç. Dr. Sibel MENTEŞ (İTÜ)
HAZİRAN 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İstanbul Terkos bölgesinde kurulması planlanan bir rüzgar enerjisi santrali için enerji üretim potansiyeli, kurulum maliyeti ve geri ödeme süresinin belirlenmesi - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  ENERJİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TERKOS BÖLGESİ’NDE KURULMASI PLANLANAN BİR RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ İÇİN ENERJİ ÜRETİM POTANSİYELİ, KURULUM MALİYETİ VE GERİ ÖDEME SÜRESİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yavuz YALÇIN (301071030) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 6 Mayıs 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 9 Haziran 2010 Tez Danışmanı Eş Danışman: Diğer Jüri Üyeleri : ...
Lojistik gayrimenkullerinin yer seçim kriterleri: İstanbul örneği - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK GAYRİMENKULLERİNİN YER SEÇİM KRİTERLERİ İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tonya TÜRKER (516071014) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 07 Mayıs 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 07 Haziran 2010 Tez Danışmanı : Y. Doç. Dr. Özhan ERTEKİN (İTÜ) Diğer Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Azime Tezer (İTÜ) Doç. Dr. Funda Yirmibeşoğlu (İTÜ) Haziran 2010 ...
İTÜ RT-1 rüzgar türbini performans analizi - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  ENERJİ ENSTİTÜSÜ İTÜ RT-1 RÜZGAR TÜRBİNİ PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Derya ALYAMAÇ 301071034 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 05 Mayıs 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 08 Haziran 2010 Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Burak BARUTÇU (İTÜ) Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Önder GÜLER (İTÜ) Yrd. Doç. Dr Güven KÖMÜRGÖZ (İTÜ) HAZİRAN 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
teknik
üniversitesi
verildiği
enstitüsü
enstitüye


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL BÖLGESİ İÇİN RÜZGAR ŞİDDETİNİN SPEKTRAL YOĞUNLUK ANALİZİ VE ÖNGÖRÜ SERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif KAYA (301081010)
Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 7 Mayıs 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 9 Haziran 2010
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Burak BARUTÇU (İTÜ) Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ (İTÜ)
Doç. Dr. Sibel MENTEŞ (İTÜ)
HAZİRAN 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php