YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ÖRNEĞİNDE; TOPLU KONUT GELİŞİMİ, 1980 SONRASI KONUT ÜRETİM SÜRECİ VE YER
SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER BAĞLAMINDA KONUT YAKIN ÇEVRESİNİN İRDELENMESİ
Mimar Erol HUNİLER
F.B.E Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Anabilim Dalında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yard. Doc. Dr. Münevver DAĞGÜLÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaman ? Başyayla konutlarının mimari özelliklerinin - Sayfa 85
82 Dağıstanlı, K., 2007, Mimarsız Mimarlık ve Bingöl, Kiğı, Alagöz Köyü Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 53-101. Divanoğlu, D., 1980, Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri, Doçentlik Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Duyan, E., 2008, Tasarlanmamış Mekan, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Ün...
İzmir kentinde örnek olarak seçilen toplu konut alanları dış mekânlarının irdelenmesi - Sayfa 208
180 KAYNAKLAR (Devam) Çerçevesinde İrdelenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir. Süataç, S. 2006. Yirminci Yüzyıl Toplu Konut Örneklerinin İncelenmesi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Temurlenk, M., 1997. Toplu Konut Dış Mekan Kalitesi Standartları. İstanbul Teknik Üniversi...
İzmir kentinde örnek olarak seçilen toplu konut alanları dış mekânlarının irdelenmesi - Sayfa 204
176 KAYNAKLAR DİZİNİ Akşit, N., 1994. Toplu Konut Planlamasında Konut Dışı Alan Kullanımı Ve Standartları Üzerine Bir Araştırma. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Altıntaş, M., 1990. Toplu Konut Yerleşmelerinde Bir Tasarım Rehberi Denemesi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Alver, G....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
teknik
üniversitesi
istanbul
konut
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ÖRNEĞİNDE; TOPLU KONUT GELİŞİMİ, 1980 SONRASI KONUT ÜRETİM SÜRECİ VE YER
SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER BAĞLAMINDA KONUT YAKIN ÇEVRESİNİN İRDELENMESİ
Mimar Erol HUNİLER
F.B.E Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Anabilim Dalında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yard. Doc. Dr. Münevver DAĞGÜLÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php