T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servislerinde 2010 Yılı İlk Yarısı Hastane Enfeksiyonu Sürveyansı
Dr. Hülya MARAŞ Uzmanlık Tezi
Danışman: Prof. Dr. Ayper SOMER
İSTANBUL 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Pediatri yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede iki farklı beslenme yönteminin etkinliği - Sayfa 100
88 EK-10 NG Sonda Takma ve Çıkarma, ND Sonda Takma ve Çıkarma ve Aralıklı Ve Sürekli Olarak Beslenme Protokolleri İçin Görüşü Alınan Uzmanlar Prof. Dr. Suzan YILDIZ İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Prof. Dr. Agop ÇITAK İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk ...
15-18 yaş grubu gençlerde 'Riskli Sağlık Davranışları Ölçeği'nin geliştirilmesi - Sayfa 138
EK 111 GÖRÜŞLERİNE BAŞVl)RULAN UZMANLAR*** Kapsam Geçerliği İçin: Prof Dr. Ayla Bayık Prof Dr. Zeynep Conk Prof Dr. Hicran Çavuşoğ)u Prof Dr. Gülbin Gökçay** Prof. Dr. Gülay Görak** Prof. Dr. Talat Parman Prof Dr. Hatice Pek Ege Üniversitesi Hemşirelik Yiiksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı . Ege Ünıversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
çocuk
sağlığı
hastalıkları
bilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servislerinde 2010 Yılı İlk Yarısı Hastane Enfeksiyonu Sürveyansı
Dr. Hülya MARAŞ Uzmanlık Tezi
Danışman: Prof. Dr. Ayper SOMER
İSTANBUL 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php