T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE İÇİ KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
UZMANLIK TEZİ Dr. Saadet İpek Edipoğlu Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kamil Pembeci
İstanbul, 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanlarda miyokard infarktüsü sonrası nebivololun kardiyomiyosit apoptozu ve ventriküler 'remodeling' üzerine etkisi - Sayfa 2
2 TEZ ONAYI Bu çalışma 24 /03 / 2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Farmakoloji Programında Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Güngör İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Tez İzleme Komite Üyesi Prof. Dr. Aykan Canberk İstanbul Üniversi...
Kantitatif floresan polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile duchenne kas distrofisi taşıyıcılarının saptanması - Sayfa 2
ii Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir. // Prof.Dr.Emine Kökoğlu Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Adı : Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Anabilim Dalı : Tez Sahibi : Tez Başlığı : Sınav Yeri : Sınav Tarihi : Tez ...
İstanbul Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen hastane içi hasta transportlarının değerlendirilmesi - Sayfa 1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE İÇİ HASTA TRANSPORTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Tezi Hazırlayan: Dr. H. Numan ÇOBAN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Lütfi TELCİ İSTANBUL 2012 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
fakültesi
anabilim
dalı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE İÇİ KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
UZMANLIK TEZİ Dr. Saadet İpek Edipoğlu Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kamil Pembeci
İstanbul, 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php