İstanbul’daki yüksek binalarda akıllı cephe sistemleri performansının enerji etkinliği ve kullanıcı memnuniyeti kapsamında değerlendirilmesid z/>/ d7D>Z7 E^d7dm^m
7^d Eh> <7 zm<^< 7E > Z >/ W, ^7^dD>Z7 WZ&KZD E^/E/E EZ:7 d<7E>7)7 s > E// DDEhE7zd7
< W^ D/E )Z>E7Z7>D^7
D>dD < > & d
zm<^< >7^ E^ d7 7E Z bd/ZD s W> E> D WZK’Z D/
zm<^< >7^ E^ d7
E/bD E zZ K Z ^>7D P1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zm<^<
^^dd>z
>
ϯϭϭϭ
ddehezd
wzkz


1. SAYFA ICERIGI

d z/>/ d7D>Z7 E^d7dm^m
7^d Eh> <7 zm<^< 7E > Z >/ W, ^7^dD>Z7 WZ&KZD E^/E/E EZ:7 d<7E>7)7 s > E// DDEhE7zd7
< W^ D/E )Z>E7Z7>D^7
D>dD < > & d
zm<^< >7^ E^ d7 7E Z bd/ZD s W> E> D WZK’Z D/
zm<^< >7^ E^ d7
E/bD E zZ K Z ^>7D P

İlgili Kaynaklarsingle.php