İşyerinin ergonomik incelenmesi

GİRİŞ
Bu tezde, seçilen herhangi bir işletmenin ergonomik çalışma kriterlerini dikkate alarak belirli bir puanlama sistematiği ile nasıl incelenebileceği araştırılmıştır. İlk olarak, ergonomi ve ergonomik inceleme konuları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde firmanın ergonominin gereği olan belli başlı konulara göre incelenmesi yer almaktadır. Bu incelemenin daha sağlıklı yapılabilmesi için MC Excel programında Ergonomik Analiz Formları oluşturulmuştur. Bahsedilen formlar, farklı ergonomik konular için ayrı ayrı sayfalardan oluşmaktadır. Her sayfada konuyla ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır. Değerlendirme çalışması, işletmenin formdaki sorulara göre puanlanması yolu ile yapılan bir ergonomik değerlendirme şeklindedir. Bütün değerlendirme ve puanlamalar sonucunda gerekli görülen iyileştirmeler için öneriler tezin son bölümünde sıralanmıştır.10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


10. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ
Bu tezde, seçilen herhangi bir işletmenin ergonomik çalışma kriterlerini dikkate alarak belirli bir puanlama sistematiği ile nasıl incelenebileceği araştırılmıştır. İlk olarak, ergonomi ve ergonomik inceleme konuları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde firmanın ergonominin gereği olan belli başlı konulara göre incelenmesi yer almaktadır. Bu incelemenin daha sağlıklı yapılabilmesi için MC Excel programında Ergonomik Analiz Formları oluşturulmuştur. Bahsedilen formlar, farklı ergonomik konular için ayrı ayrı sayfalardan oluşmaktadır. Her sayfada konuyla ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır. Değerlendirme çalışması, işletmenin formdaki sorulara göre puanlanması yolu ile yapılan bir ergonomik değerlendirme şeklindedir. Bütün değerlendirme ve puanlamalar sonucunda gerekli görülen iyileştirmeler için öneriler tezin son bölümünde sıralanmıştır.

İlgili Kaynaklar

single.php