İşyerinin ergonomik incelenmesi

6
malzeme tasarımlarına önemli yenilikler getirmişlerdir. ABDde John Hopkins, Tafts ve Princeton Üniversitelerinin de katkıları ile yapılan benzer çalışmalar önceleri, İnsan mühendisliği adı altında toplanmış, daha sonra İnsan Faktörü Mühendisliği deyimi kullanılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda ise ABD kaynakları sadece İnsan Faktörü ismini kullanmaktadırlar .
1940lara kadar yapılan çalışmaların dağınık oluşu çeşitli güçlükler yarattığından, 1949da Oxford Üniversitesinde Murrelin başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Anatomi, antropoloji, fizyoloji, psikoloji, mühendislik bilimleri, tasarımcılar gibi, çeşitli uzmanlık alanlarından gelen araştırmacılar ile yapılan bu toplantıda ERGONOMİ terimi önerilmiştir. Bu arada tüm uzmanlar arasında köklü bir işbirliği kararı da desteklenmiştir. (http://www.enm.blogcu.com,2007).
1.2.Ergonomik İnceleme
Ergonomi, insan ve çevresi arasındaki ilişkinin bilimsel olarak ele alınması çalışmasıdır. Bu bakımdan, çevre kelimesi sadece çalıştığı iş ortamı anlamında değil aynı zamanda, birlikte çalıştığı aletler, çalışma metodu, iş organizasyonu, tek başına çalışma veya grup çalışması niteliklerinin hepsini kapsamaktadır. Ergonomi insan organizmasının yeteneklerini araştırarak işin insana, insanın işe uyumu için gerekli çalışmaları yapar.
Ergonomi uygulamalı bilimlerden sayılmakta ve insanların çalışmalarını sistematik olarak etüt etmeyi amaçlamaktadır. Onun bireyler için amacı; çalışan insanı, yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak ve doğal yapısının sınırları içinde en iyi işe yerleştirmektir.
İnsanın, çalıştığı işte sistematik olarak incelemeye tabi tutulması, daha yüksek iş veriminin elde edilmesi (birey yönünden, işletme yönünden ve toplum yönünden) talebi ile (çoğu kez buna karşı çıkan) çalışan kimselerden beklenen zorlanma talebi sınırları (sıhhatin güvence altına alınması, ondan beklenebilecek şeylerin ne olduğu ve memnun edilmesi) arasında en iyi bileşimin elde edilmesinin sağlanmasıdır.15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


15. SAYFA ICERIGI

6
malzeme tasarımlarına önemli yenilikler getirmişlerdir. ABDde John Hopkins, Tafts ve Princeton Üniversitelerinin de katkıları ile yapılan benzer çalışmalar önceleri, İnsan mühendisliği adı altında toplanmış, daha sonra İnsan Faktörü Mühendisliği deyimi kullanılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda ise ABD kaynakları sadece İnsan Faktörü ismini kullanmaktadırlar .
1940lara kadar yapılan çalışmaların dağınık oluşu çeşitli güçlükler yarattığından, 1949da Oxford Üniversitesinde Murrelin başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Anatomi, antropoloji, fizyoloji, psikoloji, mühendislik bilimleri, tasarımcılar gibi, çeşitli uzmanlık alanlarından gelen araştırmacılar ile yapılan bu toplantıda ERGONOMİ terimi önerilmiştir. Bu arada tüm uzmanlar arasında köklü bir işbirliği kararı da desteklenmiştir. (http://www.enm.blogcu.com,2007).
1.2.Ergonomik İnceleme
Ergonomi, insan ve çevresi arasındaki ilişkinin bilimsel olarak ele alınması çalışmasıdır. Bu bakımdan, çevre kelimesi sadece çalıştığı iş ortamı anlamında değil aynı zamanda, birlikte çalıştığı aletler, çalışma metodu, iş organizasyonu, tek başına çalışma veya grup çalışması niteliklerinin hepsini kapsamaktadır. Ergonomi insan organizmasının yeteneklerini araştırarak işin insana, insanın işe uyumu için gerekli çalışmaları yapar.
Ergonomi uygulamalı bilimlerden sayılmakta ve insanların çalışmalarını sistematik olarak etüt etmeyi amaçlamaktadır. Onun bireyler için amacı; çalışan insanı, yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak ve doğal yapısının sınırları içinde en iyi işe yerleştirmektir.
İnsanın, çalıştığı işte sistematik olarak incelemeye tabi tutulması, daha yüksek iş veriminin elde edilmesi (birey yönünden, işletme yönünden ve toplum yönünden) talebi ile (çoğu kez buna karşı çıkan) çalışan kimselerden beklenen zorlanma talebi sınırları (sıhhatin güvence altına alınması, ondan beklenebilecek şeylerin ne olduğu ve memnun edilmesi) arasında en iyi bileşimin elde edilmesinin sağlanmasıdır.

İlgili Kaynaklar

single.php