İşyerinin ergonomik incelenmesi

7
Ergonomi çalışanların biyolojik, psikolojik özelliklerini ve kapasitesini göz önünde bulundurarak insanmakineçevre uyumunun tabii ve teknolojik yasalarının ortaya koyan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Ergonomik önlemler, işçilerin fiziksel bütünlüğünü koruma yanında onlara fiziksel özelliklerini, psikolojik ve fizyolojik özelliklerini en uygun biçiminde kullanacakları en iyi çalışma ortamını sağlamayı ve böylece işçi güvencesini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle verimlilik ergonominin hedefi değil ama sonucu olmaktadır.
İnsan ve işi arasındaki karmaşık ilişkinin analizi için çeşitli disiplinlerin bazı bölümlerindeki bilgiler kullanılmalıdır. Ergonomi özellikle, Mühendislik Bilimleri (Malzeme Bilgisi, Transport Tekniği, Güvenlik Tekniği) Anatomi (Antropometri, Fonksiyonel Anatomi, Biyomekanik) Fizyoloji (Kaslar, kan dolaşımı, nefes alma, duyu organları, beslenme) Nörofizyoloji, Psikoloji, Ampirik Sosyoloji, Milli Ekonomi ve İş Hukukundan yararlanır.
Ergonomi konusuna pek çok bilimsel disiplin ve teknolojiler katkıda bulunur. Anatomi ve psikolojiden insan vücudunun işleyişi öğrenilir. Antropometri vücut ölçüleri ile ilgili olarak bilgi verir. Fizyolojik psikoloji beyin ve sinir sisteminin çalışmasını ve işleyişi ile ilgilenir. Deneysel psikoloji insan davranışlarının hangi şartlarda, nasıl şekillendiğini, bu davranışları etkileyen parametreleri bulmaya çalışır. Endüstriyel tıp insan vücudu için tehlike yaratabilecek ortam koşullarını bulmaya çalışır. Fizik ve mühendislik uygulamaları işçinin içinde bulunduğu ortamda maruz kaldığı zorlanma ve yüklenmenin tespiti için kullanılabilir. Tüm bu disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla elde edilen bilgiler ergonominin temelini oluşturur.
Ergonomi ayrıca istatistikten de yararlanır. Biyolojik araştırmalarda kullanılan istatistik metotları tarım sektöründe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanlarla ilgili olan sosyal ve psikolojik sorunların matematiksel olarak ifade edilmesi çok güç olduğundan istatistiğin bu alanlarda kullanılması diğer bilimlerinki kadar güvenilir sonuçlar vermemektedir.16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


16. SAYFA ICERIGI

7
Ergonomi çalışanların biyolojik, psikolojik özelliklerini ve kapasitesini göz önünde bulundurarak insanmakineçevre uyumunun tabii ve teknolojik yasalarının ortaya koyan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Ergonomik önlemler, işçilerin fiziksel bütünlüğünü koruma yanında onlara fiziksel özelliklerini, psikolojik ve fizyolojik özelliklerini en uygun biçiminde kullanacakları en iyi çalışma ortamını sağlamayı ve böylece işçi güvencesini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle verimlilik ergonominin hedefi değil ama sonucu olmaktadır.
İnsan ve işi arasındaki karmaşık ilişkinin analizi için çeşitli disiplinlerin bazı bölümlerindeki bilgiler kullanılmalıdır. Ergonomi özellikle, Mühendislik Bilimleri (Malzeme Bilgisi, Transport Tekniği, Güvenlik Tekniği) Anatomi (Antropometri, Fonksiyonel Anatomi, Biyomekanik) Fizyoloji (Kaslar, kan dolaşımı, nefes alma, duyu organları, beslenme) Nörofizyoloji, Psikoloji, Ampirik Sosyoloji, Milli Ekonomi ve İş Hukukundan yararlanır.
Ergonomi konusuna pek çok bilimsel disiplin ve teknolojiler katkıda bulunur. Anatomi ve psikolojiden insan vücudunun işleyişi öğrenilir. Antropometri vücut ölçüleri ile ilgili olarak bilgi verir. Fizyolojik psikoloji beyin ve sinir sisteminin çalışmasını ve işleyişi ile ilgilenir. Deneysel psikoloji insan davranışlarının hangi şartlarda, nasıl şekillendiğini, bu davranışları etkileyen parametreleri bulmaya çalışır. Endüstriyel tıp insan vücudu için tehlike yaratabilecek ortam koşullarını bulmaya çalışır. Fizik ve mühendislik uygulamaları işçinin içinde bulunduğu ortamda maruz kaldığı zorlanma ve yüklenmenin tespiti için kullanılabilir. Tüm bu disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla elde edilen bilgiler ergonominin temelini oluşturur.
Ergonomi ayrıca istatistikten de yararlanır. Biyolojik araştırmalarda kullanılan istatistik metotları tarım sektöründe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsanlarla ilgili olan sosyal ve psikolojik sorunların matematiksel olarak ifade edilmesi çok güç olduğundan istatistiğin bu alanlarda kullanılması diğer bilimlerinki kadar güvenilir sonuçlar vermemektedir.

İlgili Kaynaklar

single.php