İşyerinin ergonomik incelenmesi

8
İnsan yeteneklerinden optimal biçimde yararlanmak, onun iş başarım düzeyini en çoğa çıkarabilmek için, önce insanı tanımak; insanın doğal yeteneklerini, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik niteliklerini, isteklerini beklentilerini bilmek; sonra da ona fiziksel ve ussal yeteneklerini en iyi biçimde kullanabileceği bir çalışma ortamı oluşturmak gerekir.
Çalışma ortamının tasarımı, insanın verim ve yeteneğini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak çalışma sistemlerinin amaca uygun biçimde organizasyonu vasıtası ile, kişi, makine ve malzeme arasındaki optimum faaliyeti sağlamak demektir. Bir başka deyişle çalışma noktalarının amaca uygun olarak yeniden geliştirilmesi ve daha iyi bir hale getirilmesi demektir.
Günümüzde ergonomik çalışmalarla ulaşılmak istenen amaç, çalışma ortamını, insana gelebilecek tehlikelerden ve kazalardan arındırmanın ötesinde, bu çalışma ortamını insanın hoşuna gidecek ve onu mutlu edecek bir ortama dönüştürmektir. Çağdaş ergonomik ilkelere uygun olarak oluşturulan böyle bir ortamda, araç ve gereçler insan özelliklerine ve yeteneklerine göre tasarlanır; çalışma yöntemleri ve çevre koşulları insana uygun hale getirilir; yapılan işin anlamlı, ilginç ve yararlı olarak algılanması sağlanır; çalışanlara yeteneklerini kullanma ve kendini kanıtlama olanağı verilir; iş görenlerin kendilerini bir değer olarak görmeleri sağlanır. Böylece iş isteminin insan üzerinde yarattığı psikolojik zorlanma en aza indirgenmiş olur. Çalışma ortamının tasarımında göz önüne alınması gereken en önemli faktör insandır. Bu nedenle kişiye rahat ettiği ve ona hoş gelen bir ortam yaratmak gereklidir. Böyle bir ortam kişiyi monoton işlerde uyarıp canlandırır, işçinin motivasyonunu korur ve arttırır. Bu da işletme düzeninin, emniyetinin ve veriminin iyileşmesine imkan verir. (http://www.enm.blogcu.com,2007)
1.2.1.Antropometri
Antropometri, insanın vücut ölçülerinin belirlenmesi ve uygulanması ile uğraşan bilim dalıdır. Antropometri, insan ölçüsü anlamına gelmektedir. Antropometrik tasarım ise çalışma yerinin operatörün daha rahat çalışmasını sağlayacak şekilde17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


17. SAYFA ICERIGI

8
İnsan yeteneklerinden optimal biçimde yararlanmak, onun iş başarım düzeyini en çoğa çıkarabilmek için, önce insanı tanımak; insanın doğal yeteneklerini, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik niteliklerini, isteklerini beklentilerini bilmek; sonra da ona fiziksel ve ussal yeteneklerini en iyi biçimde kullanabileceği bir çalışma ortamı oluşturmak gerekir.
Çalışma ortamının tasarımı, insanın verim ve yeteneğini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak çalışma sistemlerinin amaca uygun biçimde organizasyonu vasıtası ile, kişi, makine ve malzeme arasındaki optimum faaliyeti sağlamak demektir. Bir başka deyişle çalışma noktalarının amaca uygun olarak yeniden geliştirilmesi ve daha iyi bir hale getirilmesi demektir.
Günümüzde ergonomik çalışmalarla ulaşılmak istenen amaç, çalışma ortamını, insana gelebilecek tehlikelerden ve kazalardan arındırmanın ötesinde, bu çalışma ortamını insanın hoşuna gidecek ve onu mutlu edecek bir ortama dönüştürmektir. Çağdaş ergonomik ilkelere uygun olarak oluşturulan böyle bir ortamda, araç ve gereçler insan özelliklerine ve yeteneklerine göre tasarlanır; çalışma yöntemleri ve çevre koşulları insana uygun hale getirilir; yapılan işin anlamlı, ilginç ve yararlı olarak algılanması sağlanır; çalışanlara yeteneklerini kullanma ve kendini kanıtlama olanağı verilir; iş görenlerin kendilerini bir değer olarak görmeleri sağlanır. Böylece iş isteminin insan üzerinde yarattığı psikolojik zorlanma en aza indirgenmiş olur. Çalışma ortamının tasarımında göz önüne alınması gereken en önemli faktör insandır. Bu nedenle kişiye rahat ettiği ve ona hoş gelen bir ortam yaratmak gereklidir. Böyle bir ortam kişiyi monoton işlerde uyarıp canlandırır, işçinin motivasyonunu korur ve arttırır. Bu da işletme düzeninin, emniyetinin ve veriminin iyileşmesine imkan verir. (http://www.enm.blogcu.com,2007)
1.2.1.Antropometri
Antropometri, insanın vücut ölçülerinin belirlenmesi ve uygulanması ile uğraşan bilim dalıdır. Antropometri, insan ölçüsü anlamına gelmektedir. Antropometrik tasarım ise çalışma yerinin operatörün daha rahat çalışmasını sağlayacak şekilde

İlgili Kaynaklar

single.php