İşyerinin ergonomik incelenmesi

13
1.2.3.2.Gürültü
Kulak yolu ile gelen rahatsız edici duygu yaratan belirli bileşenleri olmayan her akustik olaya gürültü denir.
Sanayi işletmelerinde, değişik tipte hızlı ve büyük makinelerin kullanılması sonucu, gürültü en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.
Teknolojinin gelişmesi sonucu artan gürültü çalışanlar üzerinde birçok sakıncalar doğurmaktadır. İş görenin fiziksel ve ruhsal sağlığını bozmakta, belli bir sınırı aşınca da kulakta onarılmaz hasarlara neden olmaktadır. Gürültü sonucu meydana gelen işitme kayıpları gittikçe artmaktadır. İş görenin ruhsal ve fiziksel sağlığını bozan gürültü önemli ölçüde iş görenin verimini olumsuz etkilemektedir. Gürültü çağımızda artık sadece işyerlerinin değil, tüm toplumun sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle gürültüyü doğru bir biçimde ölçmeli, değerlendirmeli ve gerekli önlemler vakit geçirmeden alınmalıdır.
Gürültünün azaltılması veya önlenmesi
Gürültü ve titreşimin olumsuz etkilerini gidermek, hiç değilse azaltmak için bir dizi önlemler önerilmekte ve uygulanmaktadır. Örneğin, duvar ve ekranların örülmesi, yankının önlenmesi, gürültü kaynakları arasına küçük levhalar ya da kalın keçe konularak titreşimin sınırlandırılması, kulaklara tampon yerleştirilmesi, kulak koruyucu kaskları kullanılması gibi. Gürültüye karşı alınabilecek tedbirleri şöyle sıralanabilir:
Gürültünün oluşması engellenmelidir: * Tasarım aşamalarında ses emici iç kaplamaların kullanılmasına, malzemelerin seçiminde bu etmenin de düşünülmesine çalışılmalıdır. * Etkili periyodik bakım programları sonucu eskiyen bakımsız makinelerdeki gürültü de azaltılabilir. * İşin yapım yöntemi için şartlar uygun olduğu takdirde daha az gürültülü yöntemler seçilmeye çalışılmalıdır.22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


22. SAYFA ICERIGI

13
1.2.3.2.Gürültü
Kulak yolu ile gelen rahatsız edici duygu yaratan belirli bileşenleri olmayan her akustik olaya gürültü denir.
Sanayi işletmelerinde, değişik tipte hızlı ve büyük makinelerin kullanılması sonucu, gürültü en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.
Teknolojinin gelişmesi sonucu artan gürültü çalışanlar üzerinde birçok sakıncalar doğurmaktadır. İş görenin fiziksel ve ruhsal sağlığını bozmakta, belli bir sınırı aşınca da kulakta onarılmaz hasarlara neden olmaktadır. Gürültü sonucu meydana gelen işitme kayıpları gittikçe artmaktadır. İş görenin ruhsal ve fiziksel sağlığını bozan gürültü önemli ölçüde iş görenin verimini olumsuz etkilemektedir. Gürültü çağımızda artık sadece işyerlerinin değil, tüm toplumun sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle gürültüyü doğru bir biçimde ölçmeli, değerlendirmeli ve gerekli önlemler vakit geçirmeden alınmalıdır.
Gürültünün azaltılması veya önlenmesi
Gürültü ve titreşimin olumsuz etkilerini gidermek, hiç değilse azaltmak için bir dizi önlemler önerilmekte ve uygulanmaktadır. Örneğin, duvar ve ekranların örülmesi, yankının önlenmesi, gürültü kaynakları arasına küçük levhalar ya da kalın keçe konularak titreşimin sınırlandırılması, kulaklara tampon yerleştirilmesi, kulak koruyucu kaskları kullanılması gibi. Gürültüye karşı alınabilecek tedbirleri şöyle sıralanabilir:
Gürültünün oluşması engellenmelidir: * Tasarım aşamalarında ses emici iç kaplamaların kullanılmasına, malzemelerin seçiminde bu etmenin de düşünülmesine çalışılmalıdır. * Etkili periyodik bakım programları sonucu eskiyen bakımsız makinelerdeki gürültü de azaltılabilir. * İşin yapım yöntemi için şartlar uygun olduğu takdirde daha az gürültülü yöntemler seçilmeye çalışılmalıdır.

İlgili Kaynaklar

single.php