İşyerinin ergonomik incelenmesi

17

İş yerinde ısının yükselmesi kadar belirli düzeyin altında düşmesi de iş görenlerin çalışma verimini olumsuz yönde etkileyecek, işin yavaşlatılmasına ya da devamsızlık ve çalışma isteksizliğine yol açabilecektir.

İnsan vücudunun ürettiği ısı miktarı kontrol edilemediği için, ısı düzenlenmesi ancak çevreyle olan ısı alışverişi ile sağlanabilir.

Aşağıda yapılan iş ile optimum ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablo verilmiştir.(Çizelge 1.1). (http://www.enm.blogcu.com,2007)

Çizelge 1.1 Optimum ortam sıcaklığı tablosu

Yapılan iş

En uygun ortam sıcaklığı(C)

Hafif fiziksel iş

18,3

Büro işleri

19,4-22,8

Ağır endüstriyel iş

12,8-15,6

Hava koşullarının ayarlanması:
Ürünün ve kalitenin artması için işçiye konforlu bir hava ortamı sağlanmalıdır. Hava çok soğuk ve çok sıcak olmamalı, nemi uygun olmalı, hissedilir bir hava akımı olmalıdır. Konforlu bir yerde çalışan işçinin rahat etmesi sonucu verimliliğin artması doğaldır.
İş görenin üzerinde çalıştığı döşeme uygun bir malzeme ile kaplanarak yerden gelebilecek soğuk önlenmelidir.
Sıcak işyerlerinde havalandırma için doğal veya mekanik havalandırmadan yararlanılmalıdır.
Doğal havalandırma yetersiz kalırsa vantilatörlerden faydalanılmalıdır. Tüm işyerini havalandırmak pahalı olduğunda sadece belli yerler havalandırılabilir. Ortam sıcaklığı çok yüksekse sadece havalandırma yetmeyeceğinden, soğutma fazlasıyla ısıtma kaynakları yerinde soğutulmalıdır.26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


26. SAYFA ICERIGI

17

İş yerinde ısının yükselmesi kadar belirli düzeyin altında düşmesi de iş görenlerin çalışma verimini olumsuz yönde etkileyecek, işin yavaşlatılmasına ya da devamsızlık ve çalışma isteksizliğine yol açabilecektir.

İnsan vücudunun ürettiği ısı miktarı kontrol edilemediği için, ısı düzenlenmesi ancak çevreyle olan ısı alışverişi ile sağlanabilir.

Aşağıda yapılan iş ile optimum ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablo verilmiştir.(Çizelge 1.1). (http://www.enm.blogcu.com,2007)

Çizelge 1.1 Optimum ortam sıcaklığı tablosu

Yapılan iş

En uygun ortam sıcaklığı(C)

Hafif fiziksel iş

18,3

Büro işleri

19,4-22,8

Ağır endüstriyel iş

12,8-15,6

Hava koşullarının ayarlanması:
Ürünün ve kalitenin artması için işçiye konforlu bir hava ortamı sağlanmalıdır. Hava çok soğuk ve çok sıcak olmamalı, nemi uygun olmalı, hissedilir bir hava akımı olmalıdır. Konforlu bir yerde çalışan işçinin rahat etmesi sonucu verimliliğin artması doğaldır.
İş görenin üzerinde çalıştığı döşeme uygun bir malzeme ile kaplanarak yerden gelebilecek soğuk önlenmelidir.
Sıcak işyerlerinde havalandırma için doğal veya mekanik havalandırmadan yararlanılmalıdır.
Doğal havalandırma yetersiz kalırsa vantilatörlerden faydalanılmalıdır. Tüm işyerini havalandırmak pahalı olduğunda sadece belli yerler havalandırılabilir. Ortam sıcaklığı çok yüksekse sadece havalandırma yetmeyeceğinden, soğutma fazlasıyla ısıtma kaynakları yerinde soğutulmalıdır.

İlgili Kaynaklar

single.php