İşyerinin ergonomik incelenmesi

20
2.BÖLÜM MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. İş Yerlerinin Ergonomiye Uyum Kontrolü
Bir iş yerinin tümünde veya iş sürecinin herhangi bir aşamasında veya kullanılan araçlarda ergonomik prensiplere uyulup uyulmadığını kontrol edebilmek, var ise eksikleri ve hataları kolayca bulabilmek için sürekli geliştirilen kontrol listeleri kullanılmaktadır. Bu kontrol listelerini kullanarak kendi bilgi ve deneyimi ile ergonomik analiz yapacak düzeyde olmayan kişiler de işletmelerde bu açıdan mevcut aksaklıkları tespit edebilirler. Bu listelerle çalışmak eksiksiz bir ergonomik analiz yapmak anlamına gelmez, ana hatlarıyla yapılan bu incelmeden sonra konuyla ilgili mühendisler gereken noktalarda daha detaylı bir ergonomi incelemesi ve buna dayalı iyileştirme önerileri yapmalıdır, (Babalık 2005).
2.2.İnceleme Sırasındaki Değerlendirme Yöntemi
Uğur Karoser firmasının ergonomik incelemesi sırasındaki değerlendirmeler için; Prof.Dr.Fatih C.BABALIK, Mühendisler İçin Ergonomi İş Bilim, Ankara, Eylül 2005 kitabında bulunan İş Yerinin Ergonomiye Uyum Kontrolü bölümündeki sorular kullanılarak Ergonomik Analiz Formu oluşturulmuştur. Form oluşturulurken firma için uygun sorular seçilmiştir. Form her inceleme konusu için ayrı bir sayfa olarak düzenlenmiştir. Örneğin: Çalışılan Hacim-Çalışma alanı-Oturma Olanakları bölümünde 10 ad., Makineler-İş Araçları bölümünde 7 ad., Kumanda Elemanları bölümünde 11 ad., İş Sürecinde Duyu Organlarından Beklentiler bölümünde 17 ad., İş Yöntemi bölümünde 23 ad., Yük ve Zorlanma bölümünde 11 ad., Çalışma Saatleri-Molalar bölümünde 7 ad., Çevre Koşulları-Aydınlatma bölümünde 10 ad., Çevre Koşulları-Titreşim bölümünde 4 ad., Çevre Koşulları-Gürültü bölümünde 6 ad., Çevre Koşulları-Klima bölümünde 8 ad., İşe İlişkin Bilgiler ve İnsan-Makine Arası Bilgi Alışverişi bölümünde 14 ad. soru bulunmaktadır. Formlar toplam 12 sayfadan oluşmaktadır. Değerlendirme 5 kişi tarafından sorulara işletmede yapılan incelemeye göre puan verme yöntemiyle29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


29. SAYFA ICERIGI

20
2.BÖLÜM MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. İş Yerlerinin Ergonomiye Uyum Kontrolü
Bir iş yerinin tümünde veya iş sürecinin herhangi bir aşamasında veya kullanılan araçlarda ergonomik prensiplere uyulup uyulmadığını kontrol edebilmek, var ise eksikleri ve hataları kolayca bulabilmek için sürekli geliştirilen kontrol listeleri kullanılmaktadır. Bu kontrol listelerini kullanarak kendi bilgi ve deneyimi ile ergonomik analiz yapacak düzeyde olmayan kişiler de işletmelerde bu açıdan mevcut aksaklıkları tespit edebilirler. Bu listelerle çalışmak eksiksiz bir ergonomik analiz yapmak anlamına gelmez, ana hatlarıyla yapılan bu incelmeden sonra konuyla ilgili mühendisler gereken noktalarda daha detaylı bir ergonomi incelemesi ve buna dayalı iyileştirme önerileri yapmalıdır, (Babalık 2005).
2.2.İnceleme Sırasındaki Değerlendirme Yöntemi
Uğur Karoser firmasının ergonomik incelemesi sırasındaki değerlendirmeler için; Prof.Dr.Fatih C.BABALIK, Mühendisler İçin Ergonomi İş Bilim, Ankara, Eylül 2005 kitabında bulunan İş Yerinin Ergonomiye Uyum Kontrolü bölümündeki sorular kullanılarak Ergonomik Analiz Formu oluşturulmuştur. Form oluşturulurken firma için uygun sorular seçilmiştir. Form her inceleme konusu için ayrı bir sayfa olarak düzenlenmiştir. Örneğin: Çalışılan Hacim-Çalışma alanı-Oturma Olanakları bölümünde 10 ad., Makineler-İş Araçları bölümünde 7 ad., Kumanda Elemanları bölümünde 11 ad., İş Sürecinde Duyu Organlarından Beklentiler bölümünde 17 ad., İş Yöntemi bölümünde 23 ad., Yük ve Zorlanma bölümünde 11 ad., Çalışma Saatleri-Molalar bölümünde 7 ad., Çevre Koşulları-Aydınlatma bölümünde 10 ad., Çevre Koşulları-Titreşim bölümünde 4 ad., Çevre Koşulları-Gürültü bölümünde 6 ad., Çevre Koşulları-Klima bölümünde 8 ad., İşe İlişkin Bilgiler ve İnsan-Makine Arası Bilgi Alışverişi bölümünde 14 ad. soru bulunmaktadır. Formlar toplam 12 sayfadan oluşmaktadır. Değerlendirme 5 kişi tarafından sorulara işletmede yapılan incelemeye göre puan verme yöntemiyle

İlgili Kaynaklar

single.php