İşyerinin ergonomik incelenmesi

22

2.3.Ergonomik Analiz Formu:

İnceleme için oluşturulan Ergonomik İnceleme Formu aşağıdaki gibidir (Çizelge 2.2):
Çizelge 2.2 Ergonomik inceleme formu-boş

UĞUR KAROSER

ERGONOMİK ANALİZ FORMU

Sayfa

PUAN

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf 3:Orta 4:İyi 5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

2:İyi 3:Orta 4:Yetersiz/Zayıf 5:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


31. SAYFA ICERIGI

22

2.3.Ergonomik Analiz Formu:

İnceleme için oluşturulan Ergonomik İnceleme Formu aşağıdaki gibidir (Çizelge 2.2):
Çizelge 2.2 Ergonomik inceleme formu-boş

UĞUR KAROSER

ERGONOMİK ANALİZ FORMU

Sayfa

PUAN

Ortalama:

NOT: Değerlendirme 0-5 puan aralığında yapılmakta olup, değerlendirme skalası

aşağıdaki gibidir.

Ters

puanlama:

0-1:Çok

0-1:Çok

Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

iyi/Evet/Katılıyorum

2:Yetersiz/Zayıf 3:Orta 4:İyi 5:Çok İyi/Evet/Katılıyorum

2:İyi 3:Orta 4:Yetersiz/Zayıf 5:Çok Yetersiz/Kötü/Hayır/Katılmıyorum

Önlem alınması gereken konularla ilgili görüşlerinizi belirtiniz:

İlgili Kaynaklar

single.php